رساله طراحی هنرستان معماری ( 200 صفحه )

9,500 تومان

فروشنده : معماری 98

موجود

47 فروش تاکنون

رساله طراحی هنرستان معماری تنظیم شده در 200 صفحه بصورت word تمامی اطلاعات راجع به طراحی هنرستان های معماری را در اختیار شما عزیزان قرار میدهد .

هنرستان ها نیز یکی از مهم ترین مکان های آموزشی محسوب میشود که دارای ویژگی های بسیار خاصی می باشد که در ان دانش آموزان عزیز به فراگیری علوم مختلف هنری میپردازند به همین دلیل چنین مکان هایی نیازمند بهترین امکانات و فضا های مختلف می باشد تا دانش اموزان عزیز با مشکل در این باره برنخورند .

رساله طراحی هنرستان معماری را میتوان یکی از تحقیقات و طرح های مربوط به رساله معماری دانست که دانشجویان معماری برای کسب نمرات بیشتر در پایان نامه معماری کارشناسی دست به تهیه ان یپردازند به همین دلیل انها برای طراحی رساله هنرستان معماری به جمع آوری اطلاعاتی در این باره میپردازند به همین دلیل ما نیز در این بخش از سایت معماری آرچکت به معرفی پایان نامه طراحی هنرستان معماری در قالب ۲۰۰ صفحه word پرداخته ایم .

رساله هنرستان معماری

رساله طراحی هنرستان معماری را میتوان یکی از کمیاب ترین و مهم ترین تحقیقات و پروژه معماری مربوط به رساله هنرستان دانست که اساتید محترم دانشگاه های مختلف سطح کشور در مقطع کارشناسی و برای پایان نامه چنین مقطعی طراحی چنین تحقیقی را بر عهده دانشجویان معماری قرار می دهند به همین دلیل آنها در ابتدای طراحی و تهیه رساله هنرستان معماری به جمع آوری اطلاعات کاملی درباره ویژگی ها و کاربرد های چنین مکان مهمی میپردازند تا با استفاده از این اطلاعات به جامع ترین تحقیق و رساله ممکن دست پیدا کنند که البته ما نیز در این پایان نامه طراحی هنرستان معماری تمامی اطلاعات مربوط به چنین مکانی را گنجانده ایم تا شما بتوانید نهایت استفاده و بهره را از آن ببرید .

جدیدترین مطالعات طراحی هنرستان معماری

جدیدترین مطالعات طراحی هنرستان معماری

پایان نامه طراحی هنرستان معماری

رساله طراحی هنرستان معماری که ما در این بخش از سایت تخصصی ارچکت به معرفی و تحلیل بهتر و بیشتر تمامی ریزفضا ها و امکانات معماری چنین مکانی پرداخته ایم را میتوان همواره یکی از کاملترین و جامع ترین رساله هنرستان معماری در سطح اینترنت دانست که با استفاده از بهترین اطلاعات ممکن درباره چگونگی طراحی هنرستان ها و امکانات مختلف مربوط به علم معماری تهیه و طراحی شده است تا شما دانشجویان و معماران عزیز بتوانید با تهیه و استفاده از ان به کاملترین اطلاعات مربوط به هنرستان دست پیدا کنید و در دیگر تحقیقات و رساله های خود از این اطلاعات استفاده کنید و به بهترین نتایج ممکن دست پیدا کنید .

ما در این رساله طراحی هنرستان معماری به خوبی توانسته ایم تمامی اطلاعات مربوط به طراحی هنرستان ها را بگنجانیم تا شما عزیزان بتوانید با استفاده از ان به خوبی با تمامی امکانات مورد نیاز چنین مکان هایی آشنا شوید و در طرح های دیگر خود از این اطلاعات استفاده کنید . هنرستان ها همواره یکی از مهم ترین مکان های آموزشی و علمی گفته میشود که دارای امکانات و بخش های مختلف مربوط به هنر های مختلفی می باشد که ما در این بخش به معرفی بیشتر هنرستان معماری میپردازیم تا شما عزیزان را بیشتر با ویژگی ها و کاربرد های مختلف چنین مکان مهم و باارزشی آشنا کنیم .

سر فصل های رساله طراحی هرستان معماری

 • چکیده
 • مقدمه

فصل اول : کلیات

 • بیان مساله و سوال های تحقیق
 • طرح مساله
 • سابقه وظرورت انجام تحقیق
 •  اهداف تحقیق
 • چه کاربردی از انجام این تحقیق متصور است؟
 • روش تحقیق

فصل دوم : تعاریف و مبانی نظری معماری مدارس

 • طراحی اصولی شکل کلی فضای معماری
 • ارائه آموزشهای غیر مستقیم وگروهی با ایجاد کارگاه های جنبی
 • محیط دلپذیر
 • وضوح و خوانایی
 • تنوع
 • طراحی جزئیات فضاها با توجه به الگوهای رفتاری دانش آموزان
 • ایجاد حس کنجکاوی و خلاقیت
 • رعایت عوامل زیباشناسی
 • همسازی با اقلیم
 •  شکل گیری  محیط های آموزشی در فضای بدون مرز
 • تعریف فضا
 • فضای بینابین
 • فضای بدون مرز
 • بینابینی در فضای معماری
 • معماری بدون مرز
 • محیط آموزشی
 • قابلیت های محیط آموزشی
 • یادگیری
 • آموزش
 • انعطاف پذیری
 • سیر تحول مدارس
 • مدارس رایج
 • مفهوم دیوار
 • مدرسه معلم محور
 • مدارس باز
 • مدارس بدون دیوار
 • ارزیابی مدارس باز و بدون دیوار
 • شاخصه های مدرسه بدون مرز در مدارس سنتی ایران
 • پویایی، حلقه ی گمشده فضاهای آموزشی(۳)
 • اهمیت فضاهای آموزشی
 • معماری و فضای آموزشی
 • پویایی ، تعاریف و مفاهیم
 • پویایی در فضاهای آموزشی سنتی
 • پویایی در نظام آموزشی معاصر
 • راهکارهای کالبدی برای تحقق طرح مدرسه پویا
 • پویایی در حیاط.
 • پویایی در دیوار
 • پویایی در راهرو
 • پویایی در کلاس
 • درباره هنرستان
 • اهداف شاخه تحصیلی
 • زمینه صنعت
 •  (تاریخ تحولات مدارس در ایران –دکتر علیرضا سمیع آذر -۱۳۷۶)
 • دوره سلجوقیان (۱۱۸۸-۱۰۳۰ میلادی)
 • دوره صفویان(۱۷۲۲-۱۵۰۱)

فصل سوم : اقلیم و معماری پایدار

 • شرایط اقلیمی د ریای خزر
 • شناخت الگوهای معماری پایدار
 • اصول معماری سبز
 • بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های آموزشی
 • خصوصیات آب وهوایی این کناره به قرار زیر است
 • بافت شهری
 • خصوصیات کلی بافت شهری وروستایی در این منطقه
 • خصوصیات کلی فرم ابنیه سنتی منطقه
 • نوع مصالح
 • نیازهای حرارتی
 • راهبردهای طراحی
 • اندازه پنجره ها و سایه بان
 • مصالح ساختمان و رنگ سطوح خارجی
 • تعریف معماری پایدار
 • اصول معماری سبز
 • بام سبز
 • بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های آموزشی
 • راهکارهای بهینه سازی در ساختمان های آموزشی موجود
 • راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های آینده

فصل چهارم : نمونه های داخلی و خارجی

 • نمونه داخلی
 • هنرستان هنرهای زیبای اصفهان
 • نمونه خارجی
 • دانشگاه زنان ایوا  Ewha Campus Center
 • مدرسه معماری مارنه   MARNE SCHOOL OF ARCHITECTURE
 • هنرستان هنرهای زیبا
 • اطلاعات کلی
 • تاریخچه
 • گوشه ای از امکانات هنرستان هنرهای زیبای اصفهان
 • شناخت کلی پروژه
 • دانشگاه زنان ایوا
 • اقلیم سئول
 • عکس هوایی
 • سیر کولاسیون
 • ورودی های بنا
 • ورودی ها و روابط مسیر و فضا  (طبقه GL)
 • ورودی ها و روابط مسیر و فضا  طبقه اول (b1)
 • شکل افقی سیرکولاسیون طبقه اول (b1)
 • ورودی ها و روابط مسیر و فضا  طبقه دوم (b2)
 • طبقه دوم (b2)
 • ورودی ها و روابط مسیر و فضا طبقه سوم (b3)
 • طبقه سوم (b3)
 • ورودی ها و روابط مسیر و فضا   طبقه چهارم (b4)
 • طبقه چهارم (b4 )
 • ورودی ها و روابط مسیر و فضا  طبقه پنجم (b5)
 • طبقه پنجم (b5)
 • ورودی ها و روابط مسیر و فضا  طبقه ششم (b6)
 • طبقه ششم (b6)
 • تحلیل احجام و فرم
 • سلسله مراتب عملکردی
 • تنوع
 • سادگی
 • ارتباط پلان با نماها و یا مقاطع
 • تکرار
 • چگونگی های فضایی
 • فرم های برش یافته
 • فرم های الحاقی
 • تعریف فضا به وسیله عناصر افقی
 • سلسله مراتب دید
 • دیواره های جدا کننده
 • مصالح و بافت
 • رنگ
 • رنگ قهوه ای کف طبقات اول تا سوم
 • نورپردازی مصنوعی
 • نتیجه گیری
 • MARNE SCHOOL OF ARCHITECTURE
 • دید کلی طرح
 • برنامه طرح
 • پاسخگویی طرح
 • سازماندهی و برنامه ریزی
 • پاسخگویی به بافت منطقه
 • فضاهای ارتباطی
 • سیرکولاسیون
 • پاسخگویی به اقلیم
 • سلسله مراتب
 • نتایج حاصل از بررسی
 • استانداردها و برنامه فیزیکی
 • فضاهای بسته هنرستان های فنی و حرفه ای
 • رشته ها وکارگاه های هنرستان فنی و حرفه ای(رشته های سبک)
 • مشخصات سالن ورزشی چند منظوره جهت طراحی داخل یا کنار مراکز آموزشی
 • تعداد و مساحت فضاهای پشتیبانی
 • میز و نیمکت مدارس
 • میز وصندلی مدرس
 • میز و نیمکت دونفره مدارس
 • صندلی دسته دار
 • میز تحریر
 • ابعادصندلی های میز تحریر
 • میز نقشه کشی مدارس
 • تجهیزات میز کامپیوتر
 • تجهیزات کتابخانه ها
 • ابعاد میز کتابخانه ها
 • قفسه کتاب مدارس
 • ویژگی های تجهیزات آزمایشگاهی
 • حداقل فواصل و ابعاد تجهیزات (میز وصندلی)
 • چیدمان کلاس های مقاطع دبیرستان
 • چیدمان سایر فضاهای قابل استفاده در کلیه مقاطع
 • اطلاعات موجود در زمینه مکانیابی
 • ضمیمه طراحی-« ضوابط طراحی ساختمانهای آموزشی »
 • ضوابط فضاهای آموزشی
 • عوامل آسیب زا در ساختمان مدارس
 • روش های نوین در طراحی مدارس و فضاهای آموزشی
 • عوامل بنیادین در طراحی فضای داخلی مدارس
 • اصول سازماندهی فضائی مدارس
 • اصول وضوابط طراحی مدارس
 • جدول استفاده از رنگ مناسب در مدارس
 • شیوه های اصلی ساماندهی شکلی توده ساختمان

فصل پنجم: بررسی و تحلیل بستر و محیط پروژه

 • مختصری درباره رویان
 • موقعیت سایت در وضع موجود
 • کاربری های حواشی سایت و امکان گسترش
 • دسترسی های موجود سایت و موقعیت ورودی ها
 • احکام
 • توپو گرافی ،خط زمین و خط افق
 • دید از داخل به خارج
 • دید از خارج به داخل
 • احکام
 • اقلیم
 • احکام
 • نور
 • آلودگی صوتی
 • تقسیم سایت به دو بخش آرام و شلوغ

فصل ششم : تجزیه وتحلیل طرح نهایی

 • آرایش عرصه ها

فصل هفتم : برنامه فیزیک طرح

 • برنامه فیزیکی
 • بام سبز

فصل هشتم  : مبانی طراحی معماری پروژه

 • مبانی نظری خاص طرح
 • سرانجام
 • منابع و مآخذ

شما دانشجویان معماری میتوانید با دانلود رساله طراحی هنرستان معماری از سایت معماری آرچکت فایل مورد نظر خود را به صورت کامل و آنی درسافت کنید زیرا ما در این پایان نامه طراحی هنرستان معماری به خوبی توانسته ایم تمامی فضا ها و امکانات مورد نیاز چنین مکانی را بگنجانیم تا شما عزیزان با استفاده از ان به بهترین اطلاعات ممکن دست پیدا کنید .

دیدگاه خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات

هنوز نظری داده نشده است

اطلاعات فروشنده