رساله طراحی دبیرستان دخترانه با رویکرد معماری پایدار ( 125 صفحه )

9,900 تومان

فروشنده : معماری 98

موجود

14 فروش تاکنون

رساله طراحی دبیرستان دخترانه با رویکرد معماری پایدار را میتوانید به عنوان پایان نامه دبیرستان دخترانه کامل مورد استفاده قرار دهید که سر فصل های این رساله در ادامه ارائه شده است .

در حال حاضر مکان های آموزشی یکی از مهم ترین فضا هایی می باشند که نیازمند اطلاعات پایه بسیار قوی برای طراحی می باشد به همین دلیل طراحان عزیز باید در طراحی و تنظیم چنین تحقیقاتی تمامی دقت و دانش خود را به کار بگیرند البته ما نیز در این رساله به ارائه تمامی این اطلاعات پرداخته ایم .

رساله طراحی دبیرستان دخترانه با رویکرد معماری پایدار یکی از تحقیقات و پروژه معماری مربوط به رساله مدرسه می باشد که اساتید برای انجام بر عهده دانشجویان قرار می دهند به همین دلیل انها در تنظیم رساله طراحی دبیرستان دخترانه باید در این باره اطلاعات کاملی را به دست بیاورند به همین دلیل ما برای کمک به دانشجویان عزیز در این بخش از سایت معماری آرچکت به عرضه رساله دبیرستان دخترانه با رویکرد معماری پایدار در قالب ۱۲۵ صفحه word پرداخته ایم .

رساله طراحی دبیرستان دخترانه

رساله طراحی دبیرستان دخترانه با رویکرد معماری پایدار همواره یکی از تحقیقات و طرح های مربوط به رساله معماری می باشد که دانشجویان معماری برای کسب نمرات و نتایج بیشتر دز طول تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دست به ارائه ان به کلاس های درس میزنند به همین دلیل انها باید در وهله تهیه رساله طراحی دبیرستان دخترانه به جمع آوری اطلاعات کاملی درباره ویژگی ها و کاربرد های مختلف چنین مکانی بپردازند تا بتوانند با استفاده از این اطلاعات به بهترین رساله ممکن دست پیدا کنند البته ما نیز در این رساله دبیرستان دخترانه با رویکرد معماری پایدار توانسته ایم به خوبی تمامی اطلاعات معماری مربوط به طراحی و تهیه چنین مکان هایی را بگنجانیم تا شما عزیزان بتوانید به خوبی از آنها استفاده کنید .

مطالعات معماری دبیرستانه دخترانه با رویکرد معماری پایدار

مطالعات معماری دبیرستانه دخترانه با رویکرد معماری پایدار

رساله دبیرستان دخترانه با رویکرد معماری پایدار

رساله طراحی دبیرستان دخترانه با رویکرد معماری پایدار که ما در این بخش از سایت تخصصی ارچکت به معرفی و تحلیل تمامی فضا ها  امکانات معماری مختلف ان پرداخته ایم همواره یکی از جامع ترین رساله طراحی دبیرستان دخترانه در سطح اینترنت می باشد که ما توانسته ایم با استفاده از دانش بالای زیاد معماری خود به صورت تخصصی به تهیه و تنظیم آن بپردازیم تا شما عزیزان با استفاده از آن به کاملترین اطلاعات ر این باره دست پیدا کنید و از این اطلاعات در پلان معماری و تحقیقات دیگر استفاده کنید و به بهترین نتایج ممکن دست پیدا کنید . دبیرستان های دخترانه همواره دارای ویژگی های خاص معماری و طراحی می باشند که باید شما عزیزان در تنظیم چنین تحقیقاتی به خوبی به آنها توجه کنید .

ما در این رساله طراحی دبیرستان دخترانه با رویکرد معماری پایدار توانسته ایم به خوبی تمامی فضا ها و امکانات مختلف اموزشی این مکان را مورد کاوش و بررسی قرار دهیم تا شما بتوانید با تهیه آنها اطلاعات کاملی را در این باره به دست بیاورید .

دبیرستان ها اغلب مکان های آموزشی و علمی محسوب می شوند که دانش اموزان عزیز برای تکمیل اطلاعات خود و برای آماده شدن برای ورود به دانشگاه در آن مشغول به تحصیل می شوند به همین دلیل چنین مکانی دارای ارزش و اهمیت خاصی می باشد . در این رساله ما نیز توانسته ایم به خوبی علاوه بر دقت به این ویژگی ها تمامی اطلاعات مربوط به طراحی دبیرستان دخترانه را بگنجانیم تا شما عزیزان بتوانید با تهیه آن نهایت استفاده را از آن ببرید .

سر فصل رساله طراحی دبیرستان دخترانه با رویکرد معماری پایدار

فصل اول : کلیات پژوهش

 • مقدمه
 •  بیان مسئله تحقیق
 •  اهداف پروژه
 • روش تحقیق
 •  ساختار رساله

فصل دوم : مبانی نظری و ادبیات تحقیق

 •  پایداری از نظر لغوی
 •  تعریف پایداری
 • معماری پایدار
 • تعاریفی از معماری پایدار
 • الگوهای معماری پایدار
 •  توسعه
 • توسعه پایدار
 • اهمیت و ضرورت توسعه پایدار
 •  اهداف توسعه پایدار
 •  اهداف توسعه
 •  توسعه پایدار و معماری
 •  شرح وظایف مدارس پایدار
 • مولفه های توسعه پایدار
 •  انسان
 • کودکان و  نوجوانان
 •  زنان
 •  محیط زیست
 •  فرهنگ
 • آموزش
 •  پیشینه معماری پایدار
 •  علم
 •  مشارکت
 •  تاریخ
 • نحوه و نوع استفاده از محیط
 •  نظم
 •  فرهنگ
 • تعاریف فرهنگ
 •  معماری و اقلیم
 • تاثیراقلیم بر معماری
 •  سیر تحول تاریخی مدارس
 •  معماری و مدرسه
 •  شرایط ایجاد و طراحی فضاهای آموزشی
 • همسازی با اقلیم منطقه
 •  فضایی منطبق با شرایط جسمی و روانی
 • ساختن فضای آموزشی با عملکرد بالا
 •  ایجاد حس کنجکاوی و خلاقیت
 •  شکل کلی فضای معماری
 • مدرسه سازی و بحران هویت
 •  سیر تحول تاریخی مدارس
 •  معماری و مدرسه
 • شرایط ایجاد و طراحی فضاهای آموزشی
 • همسازی با اقلیم منطقه
 •  فضایی منطبق با شرایط جسمی و روانی
 • ساختن فضای آموزشی با عملکرد بالا
 •  ایجاد حس کنجکاوی و خلاقیت
 •  شکل کلی فضای معماری
 •  پیشینه مدارس در ایران
 • پیش از اسلام
 •  ابتدای دوران اسلامی
 • عصر صفویان
 • دوران معاصر
 •  مدارس خارجیان
 • مطالعات تطبیقی
 •  مدرسه آقا بزرگ کاشان 
 • مدرسه ابتدایی گاندو
 •  کالج سنت لئوناردو
 • دبستان جراردو مولینا

فصل سوم : مطالعات اقلیمی

 •  اقلیم استان کرمانشاه
 • بادهای مهم استان کرمانشاه
 • وضعیت منابع آب استان کرمانشاه
 •  وضعیت لرزه خیزی استان کرمانشاه
 •  نقشه خطوط هم تبخیر استان
 • نقشه هم باران استان کرمانشاه
 •  نقشه هم دمای استان
 • ویژگیهای انسانی و تاریخی منطقه

فصل چهارم : مطالعات تکمیلی

 • تراکم ساختمانی در کاربری آموزشی
 •   مقررات ساختمانی در حوزه زمینهای آموزشی با کاربری آموزشی
 •  پارکینگ در کاربری آموزشی
 •  ارکان و اصول طراحی فضای آموزشی
 • مکان یابی فضای آموزشی
 •   قرارگیری مرکز آموزشی در سایت شهر
 • تحلیل و پیشنهادات همجواری ها
 •  مکان یابی با توجه به فرم و شکل زمین
 •  شرایط محیطی
 •  اوضاع طبیعی زمین
 •  جهت یابی فضای آموزشی
 • دسترسی به فضای آموزشی
 • شعاع دسترسی
 • عوامل کاهش شعاع دسترسی
 •  ایمنی واحدهای آموزشی
 •  ایمنی در مقابل سوانح طبیعی
 •  ایمنی در مقابل سوانح غیر طبیعی
 •  رعایت عقب نشینی جلوی ورودی مدارس
 •  ساختار و سازمان دهی محیط در مدرسه
 •  تناسبات انسانی و نقش آن در طراحی
 • ابعاد و اندازه‌های وسایل مدرسه
 •  خصوصیات فیزیکی مدارس
 •  انواع سازماندهی مدارس
 • سازماندهی مرکزی
 •  سازماندهی خطی
 •   سازماندهی شعاعی
 •  سازماندهی مجموعه‌ای یا گروهی
 •  خصوصیات فیزیکی مدرسه
 • ظرفیت مدارس
 •   تعداد طبقات مدارس
 •  مساحت و حداقل سطح زیر بنای مورد نیاز
 •  ظرفیت و  سرانه فضاها
 • سازمان دهی و ساخت کلاس
 • سازمان اجتماعی کلاس
 •   سازمان دهی محیط فیزیکی (انواع چیدمان در کلاس)
 •  خصوصیات محیط درس
 •  نورگیری کلاس‌ها
 •   استفاده از نور طبیعی
 •  استفاده از نور مصنوعی
 • شرایط مناسب هوا در فضاهای داخلی
 •   سرعت تهویه جهت تجدید هوا
 • خروجی‌های مدارس
 •  راهروهای پله
 •  راهرو ها
 •  نرده‌های حفاظ پله
 •  درها
 • فضاهای واحد آموزشی
 •  فضاهای بسته یا سرپوشیده
 •  فضاهای باز و محوطه آموزشی
 • نکاتی در طراحی فضاهای اموزشی
 •  بررسی شرایط اقلیمی  در مدارس
 •  آب و هوا
 •  باد
 •  تابش آفتاب
 •  بررسی نور در کلاس
 •  پنجره ها
 •  نمازخانه
 •  بوفه و سالن غذاخوری
 •  سرویس بهداشتی
 •  فضای سبز
 • اصول مربوط به طراحی فضاهای ورزشی در مدارس
 •  امنیت

شما دانشجویان معماری عزیز میتوانید با دانلود رساله طراحی دبیرستان دخترانه با رویکرد معماری پایدار از فروشگاه معماری ارچکت فایل مورد نظر خود را به صورت کامل و آنی دریافت کنید در این رساله طراحی دبیرستان دخترانه ما توانسته ایم به خوبی تمامی فضا ها و ویژگی های این مکان را بگنجانیم تا شما عزیزان با استفاده و الگو برداری از آن بتوانید به بهترین نتایج ممکن دست پیدا کنید .

دیدگاه خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات

هنوز نظری داده نشده است

اطلاعات فروشنده