رساله طراحی فرهنگسرا با رویکرد هنر ایرانی ( 207 صفحه )

10,500 تومان

فروشنده : معماری 98

موجود

6 فروش تاکنون

رساله طراحی فرهنگسرا با رویکرد هنر ایرانی تنظیم شده در 207 صفحه بصورت word می باشد که اطلاعات کاملی در رابطه با این کاربری دارد .

فرهنگسرا ها همواره یکی از مهم ترین موضوعات مربوط به تحقیقات و طرح های معماری می باشند که دانشجویان و معماران برای طراحی بر عهده می گیرند به همین دلیل طراحی و ترسیم چنین مکان هایی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد به همین دلیل ما در این رساله به بررسی و تحلیل بیشتر چنین مکانی خواهیم پرداخت .

رساله طراحی فرهنگسرا با رویکرد هنر ایرانی را میتوان یکی از تحقیقات مربوط به رساله معماری دانست که دانشجویان و معماران دست به تهیه و عرضه آن میپردازند به همین دلیل انها برای تهیه رساله فرهنگسرا با رویکرد هنر ایرانی به جمع آوری اطلاعات کاملی در این باره میپردازند به این خاطر ما نیز در این بخش از فروشگاه معماری ارچکت به عرضه پایان نامه معماری فرهنگسرا در قالب ۲۰۷ صفحه word پرداخته ایم .

رساله فرهنگسرا با رویکرد هنر ایرانی

راله طراحی فرهنگسرا با رویکرد هنر ایرانی را میتوان همواره یکی از کمیاب ترین و مهم ترین تحقیقات و طرح معماری مربوط به رساله فرهنگسرا دانست که اساتید محترم دانشگاه های سطح کشور برای سنجش میزان اطلاعات دانشجویان و معماران طراحی چنین تحقیقی را برای پایان نامه معماری مقطع کارشناسی بر عهده انان قرار می دهند به همین دلیل انها برای تهیه و طراحی رساله فرهنگسرا با رویکرد هنر ایرانی باید به جمع اوری اطلاعاتی درباره ویژگی ها و کاربرد های مختلف چنین مکانی بپردازند تا با استفاده از این اطلاعات به جامع ترین تحقیق ممکن دست پیدا کنند البته ما در این پایان نامه معماری فرهنگسرا توانسته ایم به خوب تمامی اطلاعات مربوط به چنین مکانی را بگنجانیم تا اطلاعات کاملی را در این باره در اختیار شما قرار دهیم .

رساله کامل فرهنگسرا با رویکرد هنر ایرانی

رساله کامل فرهنگسرا با رویکرد هنر ایرانی

موارد مرتبط با رساله معماری فرهنگسرا با رویکرد هنر ایرانی

پایان نامه معماری فرهنگسرا

رساله طراحی فرهنگسرا با رویکرد هنر ایرانی که ما در این بخش از به معرفی و تحلیل بیشتر تمامی ریزفضا ها و امکانات مختلف معماری آن پرداخته ایم را میتوان همواره یکی از کاملترین و جامع ترین رساله فرهنگسرا با رویکرد هنر ایرانی در سطح اینترنت دانست که گروه معماری ما توانسته است با استفاده از بهترین اطلاعات مربوط به طراحی فرهنگسرا ها و امکانات مختلف ان به تهیه و عرضه این رساله بپردازند تا شما معماران عزیز بتوانید با استفاده از این رساله اطلاعات بسیار جامعی را درباره ویژگی ها و کاربرد های این مکان به دست بیاورید و از این اطلاعات در دیگر تحقیقات خود استفاده کنید و بهترین نمرات ممکن را به دست بیاورد .

ما در این رساله طراحی فرهنگسرا با رویکرد هنر ایرانی به خوبی توانسته ایم تمامی بخش ها و فضا های مورد نیاز و موجود در چنین مکانی را مورد بررسی قرار دهیم تا شما عزیزان بیشتر با ویژگی ها و کاربرد های خاص چنین مکانی آشنا شوید . فرهنگسرا ها به مکان های خاص فرهنگی گفته می شوند که وظیفه اشاعه و گسترش یک نوع فرهنگ خاص را در سطح جامعه به عهده دارند به همین دلیل فرهنگسرا ها از ساختمان ها و بخش های فرهنگی مختلفی تشکیل میشوند که هرکدام دارای ویژگی ها و کاربری های بسیار خاصی می باشند که ما در این رساله توانسته ایم به بررسی بیشتر آنها بپردازیم .

سر فصل های اصلی رساله طراحی فرهنگسرا با رویکرد هنر ایرانی

 • مقدمه

فصل اول

 • چیستی، ساختار و انواع نمایش
 • تئاتر چیست
 •  ساختار نمایش
 •  انواع کشمکش
 • عناصر اجرایی هر نمایش
 • انواع نمایش

فصل دوم

 • تئاتر از دیروز تا امروز
 • خاستگاه تئاتر
 •  خاستگاه تئاتر در ایران
 • ریشه نمایش در پیش از اسلام
 •  ویژگی های خاص نمایش ایران و تفاوت آن با غرب
 •  تئاتر ایران در صده ی گذشته
 •  شرایط تئاتر ایران در سالها (۱۳۳۷-۱۳۲۰)
 • شرایط تئاتر ایران در سالها ( ۱۳۳۷- ۱۳۵۷)
 •  تاریخ نصر هنر
 •   تاریخچه ی نمایش در چین
 •   نمایش در یونان باستان
 •  ویژگی های تئاتر در یونان باستان
 • سیر تکامل تئاتر یونان
 • مکان اجرای تئاتر در یونان باستان
 •  تئاتر در دیدگاه ارسطو
 •  تئاتر روم باستان
 •  شخصیت های کلیدی
 •  دوران بیزانس، شرق و غرب در تلاقی هزار ساله
 • قرون وسطی
 •  نمایش در قرون وسطی  در کشورهای اروپایی
 • علل ناپدید شدن تئاتر در قرون وسطی
 • تغییرات اجرای نمایش پس از ممنوعیت
 • نمایش در قرون وسطی اروپا و مقایسه با نمایش مذهبی ایران
 •   رنسانس چیست
 •  انقلاب فکری کوپرنیک
 •  انقلاب فکری گالیله
 •   انقلاب فکری دکارت
 •  انسان گرایی
 •  جنبش اصلاحات مذهبی
 •  عوامل زایش رنسانس
 •  تئاتر در دوران رنسانس
 • ویژگی های هنر تئاتر رنسانس
 • ایتالیا
 •  ویژگی های هنر تئاتر رنسانس در ایتالیا
 •  اولین تراژدی بومی در ایتالیا
 • نمایشهای ایتالیایی در دوره رنسانس
 •  (اسو ینترمشو) میان پرده های ایتا لیایی
 •  اپرای ایتالیا
 •  ویژگی های اپرا
 •  اسپانیا
 •  انگلستان
 •  الیزابتین
 •  درام در دوره ی الیزابتین
 • ویلیام شکسپیر
 •  ویژگی های آثار شکسپیر
 •  نمونه هایی از نمایشنامه های شکسپیر
 •   فرانسه
 •   قرن هجدهم
 •    قرن نوزدهم، دوره ی رمانتیک
 •   مقدمه کرمول
 •   پس از رمانتیسم
 •   معرفی مختصر تعدادی از سبک های ادبی
 •  تئاتر کلاسیک
 •  تئاتر رومانتیک
 • تئاتر اومانیت
 •  تئاتر رئالیست
 •  تئاتر ناتورالیست
 •  تئاتر سمبولیست
 •   تئاتر در فاصله ی بین دو جنگ
 •  قرن بیستم
 •  تئاتر ادبی و شاعرانه
 •  تئاتر متعهد
 •  تئاتر جدید: پوچی و بی رحمی
 •  ارتباط ناپذیری
 • بیرحمی
 •  آبزوردیسم(پوچی)
 •  پیشگامان تئاتر آبزورد
 •   نمایش تعاملی
 •  نمایش تعاملی و تئاتر محیطی
 •  در نمایش تعاملی بازیگر تماشاگر است
 •  نمایش تعاملی و هایپردراما
 •  نمایش تعاملی و پسیکودرام
 •  نمایش تعاملی و ساختار شکن
 •  نمایش تعاملی به مثابه بازی

فصل سوم

 • مصادیق و نمونه های موردی
 •  تئاتر شهر تهران
 • خانه اپرای سیدنی
 • تحلیل فضایی ساختمان اپرای سیدنی
 •  تعریف از شکل کلی نمایی بنا- بحثی بر برونگرایی اپرای سیدنی
 •  معمار اپرای سیدنی
 • کاشیست بنا

فصل چهارم

 • مطالعات فیزیکی و کالبدی طرح
 •  مکان سایت
 • جغرافیا
 •  تاریخچه جدید
 •  نام بندرعباس
 •  جمعیت
 •  زبان
 •  آب و هوا
 • بنادر تجاری
 • آثار تاریخی
 • مراکز آموزشی و دانشگاهی
 •  فرودگاه
 •  پایانه ی مسافربری
 •  شبکه راه آهن
 •  هتل ها
 •  جاذبه های طبیعی گردش گری
 •  ترابری
 •  هنر تئاتر در بندر عباس

فصل پنجم

 • استانداردهای طراحی تئاتر
 •  گرایش های ساخت و ساز تئاتر در شرایط جاری
 •   ریز فضاهای مورد نیاز

فصل ششم

 • مدارک پروژه و طراحی
 •  لیست ریزفضاها برای طراحی تئاتر در شهر بندرعباس

فصل هفتم

 •    نقشه ها
 •  طرح سه بعدی ۳D
 • منابع

شما دانشجویان و معماران عزیز میتوانید با دانلود رساله طراحی فرهنگسرا با رویکرد هنر ایرانی از سایت معماری آرچکت فایل مورد نیاز خود را به صورت کامل و انی دریافت کنید زیرا ما در این پایان نامه معماری فرهنگسرا توانسته ایم علاوه بر اطلاعات چنین مکانی به عرضه پلان ها و طرح سه بعدی آن بپردازیم تا شما عزیزان بیشتر با چگونگی طراحی و ویژگی های چنین مکانی آشنا شوید .

دیدگاه خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات

هنوز نظری داده نشده است

اطلاعات فروشنده