رساله طراحی سفارت خانه ( 185 صفحه )

9,500 تومان

فروشنده : معماری 98

موجود

12 فروش تاکنون

رساله طراحی سفارتخانه بصورت word در 185 صفحه تنظیم شده است که در ادامه سر فصل های کامل این رساله ارائه شده است .

دسته بندی ها : ,

سفارتخانه ها همواره یکی از مهم ترین مکان های سیاسی هر کشوری می باشد که در سایر کشور های مختلف دوس و همپیمان برای صدور روادید مختلف سیاسی ساخته میشود به همین دلیل چنین مکانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد و ما نیز در این بخش به بررسی بیشتر این گونه مکان ها میپردازیم تا اطلاعات بسیار جامعی را در این باره در اختیار شما عزیزان قرار دهیم .

رساله طراحی سفارت خانه را میتوان یکی از موضوعات مربوط به رساله معماری دانست که دانشجویان معماری دست به تهیه و ارائه آن میزنند به همین دلیل آنها برای طراحی رساله سفارتخانه به جمع آوری اطلاعاتی در این باره میپردازند به همن خاط ما نیز در این بخش از فروشگاه معماری ارچکت به عرضه پایان نامه معماری سفارت خانه در قالب ۱۸۵ صفحه word پرداخته ایم .

رساله سفارتخانه

رساله طراحی سفارت خانه را میتوان مواره یکی از مهم ترین و کمیاب ترین تحقیقات و پروژه معماری مربوط به رساله مجتمع های اداری دانست که اساتید محترم دانشگاه های مختلف سطح کشور برای سنجش میزان دانش و اطلاعات معماری دانشجویان و معماران چنین تحقیقی را در پایان نامه ارشناسی بر عهده آنان قرار می دهند به همین دلیل آنها در وهله اول طراحی و تهیه رساله سفارتخانه به جمع آوری اطلاعات جامعی درباره ویژگی ها و کاربرد های چنین مکانی میپردازند تا بتوانند به جامع ترین تحقیقات ممکن دست پیدا کنند البته ما نیز در این پایان نامه معماری سفارت خانه توانسته ایم برای کمک به معماران عزیز تمامی اطلاعات مربوط به چنین مکانی را بگنجانیم .

پایان نامه معماری سفارت خانه

پایان نامه معماری سفارت خانه

پایان نامه معماری سفارت خانه

رساله طراحی سفارت خانه که ما در این بخش از مطالب وب سایت تخصصی ارچکت به معرفی و تحلیل بیشتر و بهتر تمامی ریزفضا ها و امکانات مختلف معماری آن پرداخته ایم را میتوان همواره یکی از جامع ترین و مهم ترین رساله سفارتخانه در سطح اینترنت دانست که گروه معماری با دانش و تخصصی ما توانسته است با استفاده از بهترین اطلاعات معماری سفارتخانه ها و همچنین اطلاعات درباره امکانات مکان های اداری دست به تهیه و طراحی حرفه ای چنین تحقیقی بپردازند تا شما بتوانید با تهیه و استفاده از آن به کاملترین اطلاعات ممکن دست پیدا کنید و از آنها در دیگر پلان معماری و رساله های خود استفاده کنید .

ما در این رساله طراحی سفارت خانه به خوبی توانسته ایم تمامی اطلاعات معماری مربوط به امکانات و بخش های مورد نیاز و موجود چنین مکانی را مورد بررسی قرار دهیم تا شما عزیزان را بیشتر با ویژگی های چنین مکانی آشنا کنیم . سفارتخانه ها همانطور که گفتیم مهم ترین مکان های سیاسی در هرکشوری محسوب میشوند که دارای ویژگی های خاصی می باشند و بر اساس قوانین کشور صاحب سفارتخانه اداره میشوند به همین دلیل هیچ کشوری حق ورود غیر مجاز و آسیب رساندن به سر کنسول های آنجا را ندارد به همین دلیل سفارتخانه ها محیطی آزاد و بسیار با اهمیت محسوب میشود . به همین دلیل ما در این رساله به بررسی تاریخچه سفارتانه و همچنین چگونگی پیدایش آن پرداخته ایم .

سرفصل های اصلی رساله طراحی سفارت خانه

 • چکیده
 • تعریف سفارت
 • مقدمه
 • شناخت موضوع
 • تعاریف
 • سفارت
 • کنسولگری
 • سفیر
 • ماموریت دیپلماتیک
 • سفیر و سایر بخش های سفارت
 • بخش سیاسی
 • بخش حقوقی و کنسولی
 • بخش ویزا و انواع آن
 • روادید ورود
 • روادید عبور
 • روادید زیارتى
 • روادید گردشگری
 • بخش اقتصادی
 • بخش فرهنگی
 • روابط کنسولی به طور کلی
 • وظایف کنسولی
 • سفارت مجازی
 • هدف سفارتخانه مجازی
 • سفارتخانه مجازی؛ دیپلماسی مجازی نیست
 • بررسی تطبیقی مصونیتها و مزایای دیپلماتیک و کنسولی
 • حمایت از اماکن کنسولی
 • تاریخچه
 • اولین سفارتخانه در ایران
 • مبانی دیپلماسی و آداب دیپلماتیک
 • معماری سفارتخانه و همنشینی دو فرهنگ
 • رویکردی مینی مالیستی در فرم و هندسه
 • معماری تمثیلی و ارجاع به خارج از معماری
 • تاریخچه
 • روابط سیاسی و دیپلماتیکی ایران و اسپانیا
 • روابط ایران با اسپانیا و پرتغال در عهد صفوی
 • تاسیس سفارت
 • از شاه اسماعیل اول تا جلوس شاه عباس اول کبیر)
 • دوره شاه عباس اول
 • جانشینان شاه عباس اول
 • نتیجه گیری
 • روند تاریخی شکل‌گیری اتحادیه اروپایی و اصلاحات ساختاری در آن
 • بخش ششم: روابط جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپایی
 • روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپایی
 • روابط اقتصادی ـ تجاری جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپایی
 • کلیاتی در مورد حقوق دیپلماتیک
 • تعریف حقوق دیپلوماتیک
 • در این تعریف دو ویژگی مشهود است
 • ۱) موضوع حقوق دیپلماتیک، روابط سیاسی خارجی است
 • ۲) روابط سیاسی بین دولتها برقرار میشود
 • دولت در زبان حقوقی ما به دو معنی خاص و عام به کار میرود
 • سیاست دارای دو جنبه است
 • ۱) جنبه داخلی
 • ۲) جنبه خارجی
 • تاریخچه روابط دیپلماتیک
 • ۱)دورهی قدیم تا سال ۱۸۱۵)
 • ۲)دورهی کلاسیک از۱۸۱۵ تا جنگ جهانی اول ۱۹۱۸)
 • ۳) دورهی دیپلماسی نوین
 •  دوری اول: از قدیمترین زمان تا قرن ۱۵
 • دورهی دوم: از قرن ۱۵ تازمان حاضر
 •  شرایط برقراری روابط دیپلماتیک
 • دیپلماسی و تشریفات
 • جایگاه و نقش رئیس تشریفات در وزارت امور خارجه
 • نقش تشریفاتی سفارت
 • تفاوت سفارتخانه و کنسولگری
 • مصونیت دیپلماتیک
 • انواع مصونیت های دیپلماتیک
 • به طور کلی مصونیتها دو دستهاند: مصونیت اصلی و تبعی
 •  مصونیت از تعرض
 • الف) مصونیت محل کار مأموریت دیپلماتیک
 • ب) مصونیت نوشتهها و اسناد دیپلماتیک
 • ج)مصونیت شخصی مأمور دیپلماتیک
 • د)مصونیت خانواده دیپلماتیک
 • مصونیت قضایی
 • مصونیت قضایی در دو قسمت مطالعه میشود
 • ۱) مصونیت قضایی سفارتخانه ها
 • ۲) مصونیت مأمورین دیپلماتیک
 • مصونیت قضایی متضمن
 • الف) مصونیت کیفری
 • ب)مصونیت مدنی
 • ج)مصونیت از ادای شهادت
 • د)مصونیت از اقدامات اجرایی است
 • مبانی نظری معمارى سفارتخانه و مسئله اى به نام هویت ایرانى
 • مکعبى میان گذشته و امروز
 • نمونه های موردی
 • اندیشه های حاکم بر شکل گیری طرح
 • برنامه طرح
 • سفارت جدید ایران در لندن
 • اقامتگاه و ساختمان آموزشی تاجیکستان
 • تکوین و تحول ایده طرح
 • ویژگی ها و عناصر مفهو می و کارکردی طرح
 • محور آب
 • نگاهی به سفارت ایران در اردن
 • ۱-مقدمه
 • ۲- برنامه طرح
 • ۳-تکوین و تحول طرح
 • ۴- اندیشه های حاکم بر شکل گیری طرح
 • ۵- ویژگی عناصر مفهومی طرح
 • ساختمان سفارتخانه های آمریکا
 • بنای سفارت آمریکا در آتن ۶۱-۱۹۵۶
 • سفارت ایران در آمریکا
 • هرمنوتیک مکعب
 • معماری سفارتخانه ایران در آلبانی
 • معرفى اثر
 • کنسولگری ایران در فرانکفورت آلمان
 • سفارت ایران در سئول – فرهاد احمدی
 • سفارت جمهوری اسلامی ایران در بانکوک
 • طراحی جدید سفارت سوئیس
 •  معرفى اثر
 •  معمارى سفارتخانه و مسئله اى به نام هویت ایرانى
 • مکعبى میان گذشته و امروز
 • برنامه فیزیکی و فضاهای پروژه
 • کنسولگری
 • اقامتگاه سفیر
 • فضای کار سفیر
 • اتاق های معاونان
 • فضای منشی و پذیرش
 • درب مراجعین
 • درب تشریفات
 • بخش سیاسی
 • بخش حقوقی و کنسولی
 • بخش ویزا
 • روادید صدور
 • روادید عبور
 • بخش اقتصادی
 • بخش فرهنگی
 • بخش اجتماعی
 • بخش روابط کنسولی و بین الملل
 • آشنایی با کشور مقصد
 • کشور اسپانیا
 • جغرافیای کشور اسپانیا
 • پایتخت
 • ویژگی‌های سیاسی
 • حکومت
 • تاریخ معاصر
 • دفاع
 • آموزش
 • اقتصاد
 • اقلیم و آب و هوا
 • جنگ های داخلی خونین اسپانیا و به قدرت رسیدن فرانکو
 • خوان کارلوس اول ؛ از بازگشت از تبعید تا رسیدن به تاج و تخت
 • آغاز حاکمیت سوسیالیست ها با به قدرت رسیدن زاپاترو
 • ایالات اسپانیا
 • فرهنگ اسپانیا
 • گونه های زبان اسپانیایی
 • واژگان اسپانیایی
 • تاریخ اسپانیا
 • اکوتوریسم و جاذبه‌ها
 • قوانین اسپانیا
 • روادید
 • توضیح
 • بهداشت
 • هپاتیت A
 • انسفالیت (تورم مغزی)
 • رفتار
 • منابع

شما دانشجویان و معماران عزیز میتوانید با دانلود رساله طراحی سفارت خانه از سایت معماری آرچکت فایل مورد نیاز خود را که به صورت حرفه ای طرای شده است را به صورت آنی و کامل دریافت کنید زیرا ما در این پایان نامه معماری سفارتخانه به خوبی توانسته ایم تمامی اطلاعات معماری درباره چنین مکانی را بگنجانیم تا اطلاعات بسیار جامعی را در این باره در اختیار شما قرار دهیم .

دیدگاه خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات

هنوز نظری داده نشده است

اطلاعات فروشنده