رساله طراحی دبیرستان شبانه روزی ( 205 صفحه )

8,500 تومان

فروشنده : معماری 98

موجود

41 فروش تاکنون

رساله طراحی دبیرستان شبانه روزی در 205 صفحه بصورت فایل word تهیه شده است و تمامی اطلاعات تحلیلی راجع به طراحی و معماری دبیرستان شبانه روزی را در خود دارد .

دبیرستان ها را میتوان مهم ترین مکان و مقطع آموزشی دانست که دانش آموزان عزیز در آن برای ورود به دانشگاه و ادامه تحصیل به اموزش علوم مختلف میپردازند به همین دلیل چنین مکان هایی دارای ویژگی ها و قوانین بسیار خاصی می باشد که ما در این رساله به بررسی بیشتر این نوع مکان خواهیم پرداخت .

رساله طراحی دبیرستان شبانه روزی را میتوان یکی از تحقیقات و طرح های مربوط به رساله معماری دانست که اساتید محترم برای تهیه و تنظیم بر عهده دانشجویان قرار می دهند به همین دلیل آنها برای طراحی رساله دبیرستان شبانه روزی به جمع آوری اطلاعاتی در این باره میپردازند به همین دلیل ما نیز در این بخش از سایت معماری آرچکت به عرضه پایان نامه معماری دبیرستان شبانه روزی در قالب ۲۰۵ صفحه word پرداخته ایم .

رساله دبیرستان شبانه روزی 

رساله طراحی دبیرستان شبانه روزی همواره یکی از پرکاربردترین و سخت ترین تحقیقات و پروژه معماری مربوط به رساله مدرسه دانست که دانشجویان معماری برای کسب نمرات و نتایج بهتر برای پایان نامه معماری در مقطع کارشناسی دست به تهیه و ارائه چنین تحقیقی به کلاس های درس میزنند به همین دلیل انها در وهله اول طراحی رساله دبیرستان شبانه روزی به جمع آوری اطلاعاتی درباره ویژگی ها و کاربرد های خاص چنین مکانی میپردازند تا با استفاده از این اطلاعات به جامع ترین تحقیق ممکن دست پیدا کنند که البته ما در این پایان نامه معماری دبیرستان شبانه روزی به خوبی توانسته ایم تمامی اطلاعات مربوط به چنین مکانی را بگنجانیم تا شما عزیزان بتوانید از آن بهره ببرید .

رساله کامل دبیرستان شبانه روزی

رساله کامل دبیرستان شبانه روزی

موارد مرتبط با رساله معماری دبیرستان شبانه روزی

پایان نامه معماری دبیرستان شبانه روزی

رساله طراحی دبیرستان شبانه روزی که ما در این بخش از مطالب وب سایت ارچکت به معرفی و تحلیل بیشتر و بهتر تمامی فضا ها و امکانات مختلف معماری آن پرداخته ایم را میتوان همواره یکی از کاملترین و مهم ترین رساله دبیرستان شبانه روزی در سطح اینترنت دانست که ما با استفاده از بهترین اطلاعات مربوط به طراحی مکان های آموزشی و اطلاعات مربوط به ویژگی های خاص خوابگاه ها به طراحی و تهیه چنین تحقیق خاصی پرداخته ایم تا شما عزیزان معمار بتوانید با استفاده از آن به کاملترین اطلاعات معماری در این باره دست پیدا کنید و از این اطلاعات در دیگر تحقیقات و طرح های خود استفاده کنید و به بهترین نتایج و نمرات ممکن دست پیدا کنید .

مطالعات معماری دبیرستان شبانه روزی

مطالعات معماری دبیرستان شبانه روزی

ما در این رساله طراحی دبیرستان شبانه روزی به خوبی توانسته ایم تمامی ریزفضا ها و بخش های مختلف مورد نیاز چنین مکان هایی را مورد بررسی قرار دهیم تا درباره ویژگی ها و نوع طراحی امکانات مختلف این گونه مکان ها اطلاعات بسیار جامعی را در اختیار شما قرار دهیم . دبیرستان شبانه روزی مکانی علمی و آموزشی شناخته میشود که دارای کاربری مسکونی و اقامتی می باشد زیرا این گونه مکان ها اغلب دارای اهداف و آموزش های مختلف و خاصی می باشند که تمامی رفتار دانش آموزان را میخواهند در نظر بگیرند و گاه نیز در روستا ها به دلیل اینکه رفت و آمد برای دانش آموزان مشکل می باشد چنین مدارس شبانه روزی به وجود می آیند به همین دلیل ما در این رساله به بررسی بیشتر چنین مکانی پرداخته ایم .

سر فصل های اصلی رساله طراحی دبیرستان شبانه روزی

 • چکیده
 • مقدمه

فصل اول : مطالعات پایه درطراحی معماری

بخش اول

 • بررسی پیشینه  و سیر تحول مدارس
 • اول-قرون اولیه و میانی اسلامی
 • دوم- نظام تعلیم و تربیت در دوران اسلامی
 • سوم- نخستین مراکز آموزشی اسلامی
 • چهارم-تاسیس نخستین مدارس اسلامی
 •  مدارس پیش از سلجوقیان
 • مدارس نظامیه
 • مدارس بعد از نظامیه
 • پنحم- دوران کلاسیک یا  « عصر طلایی صفوی »
 • ششم-دوران معاصر
 • نگاهی کلی به دوران جدید
 • انقلاب مشروطه و افول قاجاریه
 • پیدایش گرایشهای جدید در تعلیم و تربیت
 • تلاش های قانون گذاری برای تثبیت برنامه جدید آموزشی
 • تاسیس مدارس جدید
 • برنامه و سیستم تعلیم و تربیت معاصر
 • پیدایش مدارس جدید : تلاشهای آغازین
 • جریانهای عمده مدرسه سازی
 • گسترش مدارس مدرن
 • نتیجه گیری

بخش دوم

 • بررسی نیاز های  عمل آموزش  شبانه روزی
 • اول -مسائل روانشناختی
 • روان شناسی محیط
 • توصیف محیط
 • تأثیر برخی عوامل محیطی در رفتار
 • نیاز به خلوت
 • تاثیر متقابل انسان و محیط
 • قرارگاه فیزیکی
 • قرارگاه های آموزشی و پرورشی (مدارس)
 • معماری فضا
 • معماری درونی فضاهای آموزشی
 •  روان شناسی رشد
 • نوجوانی
 • بلوغ
 • روان شناسی بلوغ و نوجوانی
 • خطرهای روان شناختی بلوغ
 • رغبت های نوجوانان
 • نیاز های نوجوانان
 • مسائل نوجوانان
 • روان شناسی آموزشی و پرورشی
 • تعریف یادگیری
 • مقایسه آموزش با یادگیری
 • طبقه بندی هدفهای آموزشی براساس انواع یادگیری
 • نظریه یادگیری اجتماعی
 • کاربردهای یادگیری اکتشافی در کلاس درس
 • مشکلات تحصیلی و چگونگی بهبودبخشی آنها
 • طبقه بندی دروس
 • انواع دروس
 • انواع کلاس
 • وسائل کمک آموزشی
 • انواع کلاس های مورد نیاز
 •  پیام اجزا مهم ساختمان مدرسه به دانش آموزان
 •  پیام های فرهنگی
 •  پیام های زیبایی
 •  پیام های بهداشتی
 • دوم- مصوبات آموزش و پرورش
 • اساسنامه مدارس شبانه روزی
 • شرایط و نحوه تأسیس
 • سازمان اداری و آموزشی و نحوه اداره مدارس شبانه روزی
 • شرایط پذیرش و تحصیل دانش آموز
 • شناسنامه دبیرستان های شبانه روزی
 • اهداف شاخه تحصیلی نظری
 • ساختار شاخه نظری متوسطه
 • معیارهای ظرفیت
 • ظرفیت و سرانه فضاها
 • تعداد فضاهای مورد نیاز
 • مساحت فضاهای مورد نیاز
 • سوم- سکونت
 • خوابگاه شبانه روزی
 • نکاتی راجع به طراحی زمین  مرکز آموزشی شبانه روزی
 • طرح و نوع ساختمان خوابگاه
 • انواع دسترسی در شبانه روزی

بخش سوم

 • مبانی نظری معماری (تعاریف)
 • لزوم تدوین تئوری معماری
 • فضا، عنصر اصلی معماری
 • آفرینش شکل درمعماری
 • مشخصات بصری کالبد
 • الهام و برداشت از  مفاهیم بنیادی معماری ایران
 • پیدایش فرم در معماری ایرانی
 • تاثیر آب و گیاه بر معماری‌
 • باغ ایرانی

فصل دوم : مطالعات زمینه

بخش اول

 • مکان پروژه ۷
 • موقعیت جغرافیایی و اقلیم
 • شناخت و ارزیابی  استان خراسان بزرگ  در یک نگاه
 • مسائل طبیعی
 • سبزوار در تقسیمات کشوری
 • موارد حائز اهمیت در طراحی اقلیمی فضاهای آموزشی
 • اهداف طراحی اقلیمی

بخش دوم

 • بررسی سایت

فصل سوم : برنامه ریزی فیزیکی پروژه

بخش اول

 • تعریف پروژه

بخش دوم

 • ساختارفضایی قسمت های مختلف
 •  ساختمان مدرسه
 • ساختمان خوابگاه
 •  مجموعه ورزشی
 • فضاهای باز

بخش سوم

 • بررسی نمونه های تطبیقی
 • مدارس قدیمی
 • مدارس اولیه به سبک جدید
 • مدارس امروزی ایرانی
 • مدارس امروزی خارجی

بخش چهارم

 • دیاگرام ها وروابط
 • اصول اولیه
 • دیاگرام ها

بخش پنجم

 • استاندارد ها
 • اندازه های بدن انسان
 • استاندارد تجهیزات, فواصل عملکردی و ابعاد کالبدی
 • مبلمان اجزاء
 • کلاس
 • انبار کردن متعلقات دانش آموزان
 • کلاس کنفرانس وپخش فیلم
 • کارگاه سمعی و بصری
 • کارگاه هنر
 • کتابخانه
 • آمفی تئاتر
 • آزمایشگاه
 • اتاق بهداشت
 • فضاهای همایش
 • قسمت اداری و بایگانی

بخش ششم

 • بررسی سازه و تأسیسات
 • مطالعات اولیه سازه
 • تاسیسات
 • سیستم اعلام حریق
 • سیستم صوتی
 • سیستم برقی و تاسیسات الکتریکی ساختمان
 • شرایط هوای داخل ساختمانها در زمستان و تابستان

بخش هفتم

 • روند طراحی پروژه
 • دلایل انتخاب مدرسه
 • مطالعات اولیه و نظریات پیش فرض
 • شکل گیری فعالیت ها و لکه گذاری اولیه
 • از ایده تا فرم
 • طراحی نهایی

بخش هشتم

 • برنامه ریزی فیزیکی پروژه
 • آموزشی
 • پرورشی
 • فرهنگی
 • اداری
 • پشتیبانی و خدماتی
 • تربیت بدنی
 • فضای باز
 • خوابگاه دانش آموزان
 • اداره خوابگاه
 • رفاهی و خدماتی
 • سلف سرویس و خدماتی
 • فضای باز
 • پیوست
 • مدارک معماری
 • فهرست منابع

شما دانشجویان و معماران عزیز میتوانید با دانلود رساله طراحی دبیرستان شبانه روزی از فروشگاه معماری ارچکت فایل مورد نیاز خود را به صورت کامل و فوری دریافت کنید زیرا ما در این پایان نامه معماری دبیرستان شبانه روزی توانسته ایم به خوبی تمامی اطلاعات مربوط به فضا ها و امکانات مختلف چنین مکانی را بگنجانیم تا شما عزیزان بیشتر با این گونه مکان های آشنا شوید .

دیدگاه خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات

هنوز نظری داده نشده است

اطلاعات فروشنده