رساله طراحی دبیرستان معلولان ( 222 صفحه )

13,900 تومان

فروشنده : معماری 98

موجود

3 فروش تاکنون

رساله طراحی دبیرستان معلولان تنظیم شده در 222 صفحه بصورت word کاملترین مطالعات در رابطه با طراحی این کاربری از مدارس می باشد که سر فصل های مربوطه در ادامه ارائه شده است .

دبیرستان ها را میتوان یکی از مهم ترین مکان های آموزشی و علمی دانست که دانش آموزان برای ورود به دانشگاه ها و رشته های مد نظر خود در آن به تحصیل میپردازند به همین دلیل ما در این رساله به بررسی دبیرستان معلولین پرداخته ایم تا شما عزیزان را بیشتر با ویژگی ها و کاربرد های چنین مکان هایی آشنا کنیم .

رساله طراحی دبیرستان معلولان را میتوان یکی از تحقیقات مربوط به رساله معماری دانست که دانشجویان معماری برای کسب نمرات بهتر به تهیه آن میپردازند به همین دلیل انها برای طراحی رساله دبیرستان معلولان به جمع آوری اطلاعاتی در این باره میپردازند به همین خاطر ما نیز در این بخش از فروشگاه معماری ارچکت به عرضه پایان نامه معماری دبیرستان معلولین در قالب ۲۲۲ صفحه word پرداخته ایم .

رساله دبیرستان معلولان

رساله طراحی دبیرستان معلولان را میتوان همواره یکی از کمیاب ترین و مهم ترین تحقیقات و پروژه معماری مربوط به رساله مدرسه دانست که اساتید محترم دانشگاه های سطح کشور برای سنجش میان اطلاعات و دانش معماری دانشجویان و معماران طراحی چنین موضوعی را در مقطع کارشناسی بر عهده آنان قرار می دهند به همین دلیل آنها برای طراحی و تهیه رساله دبیرستان معلولان به جمع آوری اطلاعات بسیار جامعی درباره ویژگی ها و کاربرد های چنین مکانی میپردازند تا بتوانند با استفاده از این اطلاعات به جامع ترین تحقیقات ممکن دست پیدا کنند البته ما نیز در این پایان نامه معماری دبیرستان معلولین توانسته ایم برای کمک به دانشجویان تمامی اطلاعات مربوط به طراحی چنین مکانی را بگنجانیم .

پایان نامه معماری دبیرستان معلولان

پایان نامه معماری دبیرستان معلولان

موارد مرتبط با رساله معماری دبیرستان معلولین

پایان نامه معماری دبیرستان معلولین

رساله طراحی دبیرستان معلولان که ما در این بخش از مطالب وب سایت تخصصی ارچکت به معرفی و تحلیل بیشتر و بهتر تمامی ریزفضا ها و امکانات مختلف معماری آن پرداخته ایم را میتوان همواره یکی از کاملترین و بهترین رساله دبیرستان معلولان در سطح اینترنت دانست که ما توانسته ایم با استفاده از بهترین اطلاعات معماری مربوط به طراحی مدارس و مکان های آموزشی و همچنین اطلاعاتی درباره افراد معلول و ویژگی های آنها به تهیه و عرضه چنین رساله ای بپردازیم تا شما عزیزان بتوانید با استفاده از آن به جامع ترین اطلاعات معماری ممکن دست پیدا کنید و از انها در دیگر تحقیات و پلان معماری خود بهره ببرید .

ما در این رساله طراحی دبیرستان معلولان به خوبی توانسته ایم تمامی اطلاعات معماری مربوط به فضا ها و بخش های موجود و مورد نیاز چنین مکانی را مورد بررسی قرار دهیم تا شما عزیزان بتوانید بیشتر و بهتر با ویژگی های معماری و طراحی چنین مکانی آشنا شوید . دبیرستان ها همواره آخرین مرحله آموزشی و علمی قبل از ورود به دانشگاه می باشد که دانش آموزان در آن به یادگیری دروس مختلف میپردازند به همین دلیل چنین مکانی نیازمند امکانات خاصی می باشد تا دانش آموزان بتوانند به راحتی خود را آماده ورود به دانشگاه ها کنند به همین دلیل ما در این بخش به بررسی دبیرستان معلولین پرداخته ایم تا علاوه بر ارائه اطلاعات و امکانات مربوط به مکان های آموزشی به معرفی تمامی امکانات مورد نیاز چنین افرادی بپردازیم .

سرفصل های اصلی رساله طراحی دبیرستان معلولان

 • مقدمه

فصل نخست : مفاهیم و تعاریف آموزش و پرورش

 •  تعاریفی از آموزش و پرورش
 •  واکاوی نظام آموزش و پرورش در ایران
 • دیدگاههای نظام تحصیلی
 •  آموزش و پرورش پیش از دبستان
 •  نظام آموزشی دوره ابتدائی
 •  نظام آموزشی دوره راهنمایی
 • نظام آموزشی دوره متوسطه
 •  تعریفی از مدرسه و چگونگی آن
 •  وجوه تکامل جسمی
 • تفاوت های تربیت دختر و پسر

فصل دوم : مفاهیم و تعاریف معلولیت

 •  تعریف معلولیت
 •  طبقه بندی معلولیت ها
 • عوارض ناشی از معلولیت
 • معلولیت بنا به تعریف مرکز آمار ایران
 •  آمار و ارقام معلولین

فصل سوم : اصول مکان یابی مراکز آموزشی

 •  پیشینه مکان یابی
 •  شاخص های مکان یابی مراکز آموزشی
 • ماتریس سازگاری
 • ماتریس ظرفیت
 • ماتریس مطلوبیت
 • ماتریس وابستگی
 • عوامل موثر در مکان یابی مراکز آموزشی
 •  آلودگی صوتی
 •  آلودگی هوا
 •  سایر آلاینده های محیطی
 •  کاربری آموزشی در ارتباط با دیگر کاربری ها
 •  کاربری آموزشی و کاربری مسکونی
 •  کاربری آموزشی و کاربری فرهنگی
 •  کاربری آموزشی و تجاری
 • کاربری آموزشی و کاربری بهداشتی
 • کاربری آموزشی و فضای سبز
 •  کاربری آموزشی و شبکه ارتباطی حمل و نقل
 •  کاربری آموزشی و دیگرتأسیسات شهری
 •  مکان بابی مراکز آموزشی با توجه به عوامل اقلیمی
 • باد
 •  تابش آفتاب
 •  سیل
 • زلزله و تکتونیک
 • ریزش کوه و بهمن
 •  مکان یابی مراکز آموزشی و شعاع دسترسی
 •  دسترسی
 •  دسترسی ییاده
 • دسترسی سواره

فصل چهارم : تئوریهای سازماندهی و طراحی فضاهای آموزشی

 • نقش محیط کالبدی در پویایی آموزش و پرورش نوین
 •  پویایی و خلاقیت در ساماندهی فضاهای آموزشی
 • عوامل آسیب­زا در مدارس ایران
 •  پیشنهادهای مربوط به عوامل فنی- معماری
 •  پیشنهادات برای بهبود عوامل رفتاری
 •  تاثیر اقلیمهای چهارگانه بر معماری مدارس ایران
 •  اقلیم سرد
 •  اقلیم بارانی
 •  اقلیم گرم و خشک
 •  اقلیم گرم و مرطوب
 •  ایمن ­سازی ساختمان مدارس در مقابل حریق

فصل پنجم : تاریخچه مدارس در ایران

 • مدارس قدیم
 • مدارس سنتی
 •  مدارس صفوی «الگوی کلاسیک مدارس سنتی ایران»
 •  مدرسه خان شیراز
 •  مدرسه چهار باغ اصفهان
 •  مدارس کنونی
 •  پیدایش مدارس جدید
 •  مدارس خارجیان
 •  گسترش مدارس مدرن
 •  مدارس فردا

فصل ششم : بررسی نمونه های موردی

 •  مجتمع آموزشی و فرهنگی احسان
 •  مدرسه بین المللی اسلو

فصل هفتم : آیین نامه ها و اطلاعات فضایی مدارس

 •  آیین نامه ایمنی در مدارس
 • ضوابط طراحی برای معلولین
 • بهداشت مدارس
 •  آیین نامه جانمایی فضایی مدارس
 •  ابعاد و اندازه تجهیزات در مدارس
 •  ابعاد و اندازه فضایی مدارس
 • طراحی محیطی مناسب برای معلولین جسمی

فصل هشتم : عوامل مؤثر در ساماندهی فضایی و معماری مدارس

 •  کلاس درس
 •  تراکم جمعیت کلاس درس
 •  نور کلاس درس
 •  صوت در کلاس درس
 •  شرایط حرارتی در کلاس درس
 • فضای داخلی ساختمان
 • فضای آزاد
 • تهویه کلاس درس
 •  مبلمان آموزشی در کلاس درس
 • سطوح عمودی آموزشی
 •  الگوی چیدمان در کلاس درس
 • سازماندهی ردیفی ستونی
 •  سازماندهی دایره ای
 • سازماندهی گروهی
 •  رنگ کلاس
 • فرم کلاس درس
 •  مربع
 •  مستطیل
 •  اشکال غیر منتظم
 • ابعاد و تناسبات کلاس درس
 • فعالیت های انجام گیرنده در کلاس درس
 •  فعالیت های شاگردان
 •  تقسیم بندی فضاهای آموزشی
 •  کتابخانه
 •  فرهنگی ـ نمازخانه
 •  اداری (اتاق مربی پرورشی)
 •  آموزشی (آزمایشگاه علوم)
 •  کلاس های آموزشی و عمومی
 •  فضاهای دبیرستان

فصل نهم : معرفی سازه و تاسیسات طرح

 •  انواع سازه‌های مرسوم و متناسب با طرح
 • اسکلت فلزی
 • محاسن و معایب سازه های اسکلت فلزی
 •  اجزای ساختمان اسکلت فلزی
 •  تاسیسات مکانیکی طرح
 •  سیستم حرارت مرکزی تمام آبی

فصل دهم : شناخت کلی بستر طراحی

 • معرفی بستر طرح
 •  مشخصات جغرافیایی استان
 •  ویژگی های جمعیتی استان
 • معرفی شهرستان شیراز به لحاظ تاریخی و فرهنگی
 • زبان و نژاد مردم فارس
 • معرفی شهرستان شیراز از لحاظ جغرافیایی و طبیعی
 •  موقعیت پستی ها و بلندی ها
 •  منابع آب
 •  منابع آب زیرزمینی
 •  ویژگی های آب و هوایی شیراز
 •  دمای هوا
 •  رطوبت نسبی
 • بارندگی
 •  باد
 • سایر عوامل
 • تحلیل شرایط آب و هوایی شیراز
 •  تقویم نیاز سایه و آفتاب
 • تأثیر تابش آفتاب بر محیط
 •  تابش آفتاب و انرژی حاصل از آن در فضای خارجی
 •  جداول و نمودارهای زیست – اقلیمی شهر شیراز
 •  معرفی سایت طراحی
 •  کاربری اراضی وضع موجود
 •  ترافیک اطراف سایت
 • محله های اطراف سایت
 •  خیابان های اطراف سایت
 •  اماکن شاخص در محدوده اطراف سایت
 • شبکه ترافیکی حمل و نقل
 •  مسیر متروی شیراز
 • ایستگاه آتش نشانی نزدیک سایت
 • اقلیم سایت
 • دسترسی های سایت
 •  پهنه بندی صدا
 •  تاثیر همسایگی ها بر سایت
 • منابع و مآخذ

شما دانشجویان و معماران عزیز میتوانید با دانلود رساله طراحی دبیرستان معلولان از سایت معماری آرچکت فایل مورد نیاز خود را به صورت کامل و انی دریافت کنید زیرا ما در این پایان نامه معماری دبیرستان معلولین به خوبی توانسته ایم تمامی اطلاعات و امکانات مورد نیاز چنین مکانی مربوط به این قشر از جامعه را بگنجانیم تا اطلاعات بسیار جامعی را در اختیار شما قرار دهیم .

دیدگاه خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات

هنوز نظری داده نشده است

اطلاعات فروشنده