رساله طراحی پژوهشکده هواشناسی ( 171 صفحه )

10,500 تومان

فروشنده : معماری 98

موجود

3 فروش تاکنون

رساله طراحی پژوهشکده هواشناسی در 171 صفحه بصورت word تنظیم شده است و منبع اطلاعاتی کاملی در این رابطه می باشد که در ادامه سر فصل های مربوطه ارائه شده است .

دسته بندی ها : ,

آب و هوا را میتوان یکی از مهم ترین عناصر ساخت جهان و همچنین حیات انسان ها دانست که دارای ویژگی های بسیار خاصی می باشند به همین دلیل همواره دانستن وضعیت آب و هوایی و شرایط ان برای انسان ها از اهمیت خاصی برخوردار می باشد زیرا میتوانند فعالیت های بیرونی خود را با آن وفق دهند به همین دلیل ما به بررسی پژوهشکده هواشناسی خواهیم پرداخت .

رساله طراحی پژوهشکده هواشناسی را میتوان یکی از تحقیقات مربوط به رساله معماری دانست که دانشجویان و معماران عزیز دست به تهیه و عرضه آن میپردازند به همین دلیل آنها برای تهیه رساله پژوهشکده هواشناسی به جمع آوری اطلاعاتی در این باره میپردازند به همین خاطر ما نیز در این بخش از سایت معماری آرچکت به عرضه پایان نامه معماری پژوهشکده هواشناسی در قالب ۱۷۱ صفحه word میپردازیم .

رساله پژوهشکده هواشناسی

رساله طراحی پژوهشکده هواشناسی را میتوان همواه یکی از مهم ترین و پرکاربرد ترین موضوعات و پروژه معماری مروط به رساله مجموعه های تحقیاتی دانست که اساتید محترم دانشگاه های ختلف سطح کشور برای سنجش میزان دانش و اطلاعات معماری دانشجویان و معماران طراحی و تنظیم چنین تحقیق را در مقطع کارشناسی بر عهده آنان قرار می دهند به همین دلیل آنها در وهله اول طراحی و تهیه رساله پژوهشکده هواشناسی به جمع آوری اطلاعات جامعی درباره ویژگی ها و کاربری های چنین مکانی میپردازند تا بتوانند به جامع ترین تحقیقات ممکن دست پیدا کنند البته ما نیز در این پایان نامه معماری پژوهشکده هواشناسی به خوبی توانسته ایم تمامی اطلاعات معماری مربوط به طراحی چنین مکانی را بگنجانیم .

مطالعات معماری پژوهکشده هواشناسی

مطالعات معماری پژوهکشده هواشناسی

پایان نامه معماری پژوهشکده هواشناسی

رساله طراحی پژوهشکده هواشناسی که ما در این بخش از مطالب اختصای وب سات ارچکت به معرفی و تحلیل بیشتر و بهتر تمامی ریزفضا ها و امکانات مختلف معماری آن پرداخته ایم را میتوان همواره یکی از جامع ترین و بهترین رساله پژوهشکده معماری در سطح اینترنت دانست که ما توانستهایم با استفاده از هترین اطلاعات معماری ربوط به پژوهشکده هواشناسی و همچنین اطلاعات تکمیلی درباره مکان های تحقیقاتی دست به تهیه و عرضه چنین تحقیقی بزنیم تا شما عزیزان بتوانید با استفاده از این رساله اطلاعات جامعی را به دست بیاورید و از این اطلاعات در دیگر تحقیقات و رساله های خود بهره ببرید و بهترین نتایج ممکن را به دست بیاورید .

ما در این رساله طرحی پژوهشکده هواشناسی به خوبی توانسته ایم تمامی اطلاعات معماری مربوط به بخش ها و امکانات مورد نیاز چنین مکانی را مورد بررسی قرار دهیم تا شما عزیزان بتوانید بیشتر با ویژگی های طراحی چنین مکانی آشنا شوید . هواشناسی نیز مانند سایر رشته ها و علوم مختلف دارای ویژگی ها و کاربرد های خاصی می باشد که باید علاقه مندان به این رشته ابتدا بتوانند به یادگیری آنها بپردازند به همین دلیل پژوهشکده هواشناسی را میتوان یکی از این مکان هایی دانست که به آموزش علوم مختلف هواشناسی و همچنین اطلاعات مربوط به آب و هوای روز های مختلف میپردازند تا مردم از چگونگی آب و هوا اطلاع داشته باشند .

سر فصل های اصلی رساله طراحی پژوهشکده هواشناسی

فصل اول : تاریخچه

 •  آشنایی با تاریخچه هواشناسی
 •  سازمان جهانی هواشناسی
 •  وب سایت رسمی WMO
 •  هواشناسی در ایران
 •  ریشه لغوی
 • منابع

فصل دوم : استانداردها و ضوابط طراحی مراکز پژوهشی

 •  تعریف پژوهشکده
 •  بخش های مرکز پژوهشی
 •  بخش اداری
 •  فضاهای اصلی اداری
 • فضاهای وابسته
 •  فضاهای پشتیبانی
 •  فضاهای مورد نیاز برای ارباب رجوع
 •  فضای گردش
 •  فضاهای اختصاصی
 •  زیربنای خالص
 •  تجهیزات اداری
 •  زیربنای خالص
 •  معماری داخلی ادارات و دفاتر کار
 •  علم ارگونومی و کاربرد آن
 •  بخش آموزشی
 •  محل قرارگیری کلاس ها
 •  انواع چیدمان در کلاس
 •  انواع کلاس ها
 •  فرم کلاس
 •  رنگ
 •  بار
 •  نور
 •  ابعاد
 •  شکل
 •  صدا
 • کاربریهای سازگار و ناسازگار
 •  کاربری مسکونی و کاربری آموزشی
 •  کاربری آموزشی و کاربری فرهنگی
 •  کاربری آموزشی و کاربری بهداشتی
 •  کاربری آموزشی و فضای سبز
 • کاربری آموزشی و شبکه ارتباطی حمل و نقل
 •  شرایط محیطی
 •  جهت یابی
 •  شعاع دسترسی
 • دسترسی
 •  شرایط اقلیمی
 •  آب و هوا
 •  باد
 •  تابش آفتاب
 • ایمنی
 •  زلزله
 •  آتش سوزی
 •  نکات کلی برای ایمن مراکز آموزشی
 •  آزمایشگاه
 •  هدف از تدوین دستورالعملهای استاندارد
 •  مساحت و فضای آزمایشگاه ها
 •  شرایط فیزیکی و تاسیسات ساختمان
 •  ایمنی در فضای آزمایشگاه
 •  طراحی وتخصیص فضا درآزمایشگاه
 • مبلمان آزمایشگاه
 • فضای بایگانی اسناد و سوابق
 • منابع

فصل سوم : فضا های داخلی و شرح فعالیت

 •  شرح وظایف سازمان هواشناسی
 • معرفی دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات
 •  شرح وظایف
 • معرفی گروه ارتباطات هواشناسی
 •  شرح وظایف
 •  انواع بسترهای ارتباطی
 •  سرویس های مخابراتی
 • معرفی گروه نگهداری و امنیت سیستمهای رایانه¬ای
 • شرح وظایف
 •  سیستم اطلاعات و پردازش مرکزی (CIPS)
 •  پایگاه داده عملیاتی Storage
 •  سیستم ذخیره داده های رادار و مدل
 • سیستم پردازش فوق سریع (کلاستر)
 •  معرفی گروه خدمات نرم افزاری و تولید محصول
 •  شرح وظایف
 •  معرفی گروه پایگاه داده و آمار هواشناسی
 •  شرح وظایف
 • معرفی سیستم مدیریت داده های اقلیمی
 •  معرفی دفتر حقوقی و امور بین الملل
 •  شرح وظایف
 •  معرفی آبشناسی
 • کمیسیون علوم جو
 • شرح وظایف
 •  هواشناسی هوانوردی
 • شرح وظایف
 •  کمیسیون هواشناسی کشاورزی
 • شرح وظایف
 • معرفی کمیسیون اقلیم شناسی
 • شرح وظایف
 •  معرفی کمیسیون هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی
 •  شرح وظایف
 •  کارگروه سیستم اطلاعات سازمان جهانی هواشناسی
 •  کارگروه دید بانی زمین
 •  کارگروه خدمات وضع هوا برای عامه
 • شرح وظایف
 • کارگروه آموزش
 • کارگروه هیات بین الدول تغییر اقلیم
 • مناطق شش گانه
 •  برنامه مراقبت جهانی وضعیت آب و هوا
 •  برنامه نظارت جهانی جو زمین
 •  برنامه های مطالعات جهانی آب وهوا شامل برنامه آزمون قابلیت پژوهش وپیش بینی سیستم دیدبانی
 •  برنامه آب شناسی و منابع آب
 •  برنامه جهانی اقلیم
 •  برنامه تحقیقات جهانی اقلیم World Climate Research Programme
 • برنامه فضایی سازمان جهانی هواشناسی
 •  برنامه خدمات عمومی هواشناسی
 •  برنامه چرخندهای حاره ای
 • برنامه هواشناسی دریایی واقیانوس شناسی
 • چارچوب مدیریت کیفی سازمان جهانی هواشناسی
 •  برنامه تحقیقات جهانی اقلیم
 •  سیستم دیدبانی جهانی اقلیم Global Climate Observing System
 •  سیستم دیدبانی جهانی اقیانوس ها
 •  معرفی دفتر حقوقی
 •  شرح وظایف
 •  معرفی مدیریت توسعه مهارت ها
 •  معرفی مرکز علوم جوی و اقیانوسی
 • عناوین فعالیت های مرکز علوم جوی و اقیانوسی
 •  شرح وظایف دبیرخانه شورای عالی اقیانوس شناسی کشور و کمیسیون های تخصصی دریایی
 • شرح وظایف گروه پایش، به روزآوری و ارتقای مدلهای پیش بینی
 • شرح وظایف گروه راهبری هواشناسی دریایی
 •  معرفی مدیریت توسعه کاربردهای هواشناسی
 •  معرفی اداره پیش بینی بلند مدت و فصلی
 • شرح وظایف
 •  شرح وظایف اداره پیش بینی و خدمات عامه
 •  شرح وظایف اداره پیش بینی هواشناسی کشاورزی و محیطی
 •  معرفی اداره پیش بینی هواشناسی دریایی
 • شرح وظایف
 •  معرفی اداره پیش بینی هواشناسی هوانوردی
 • پیش بینی فرودگاهی تافور
 •  گزارش وضع هوا SPECI/METAR
 •  اطلاعات جوی قابل توجه و مهم
 •  گزارش اطلاعات جوی مهم برای پرواز هواپیما و هلی کوپتر در سطوح پائین
 • نقشه های پیش بینی پدیده های جوی مهم در مسیر پرواز
 •  معرفی مدیریت فنی و تجهیزات هواشناسی
 •  شرح وظایف مدیریت فنی
 •  معرفی اداره سامانه های نوین و سنجش از دور
 •  شرح وظایف
 •  معرفی پروژه
 • مقدمه
 •  معرفی پروژه رادار
 • معرفی سایت رادار
 •  پیکره بندی ارتباطی شبکه رادار
 • عوامل موثر در سایت یابی عبارتند از
 •  معرفی فاز۲ پروژه
 •  کاربردهای رادار
 •  معرفی اداره سامانه های پایه و استانداردها ی فنی
 • شرح وظایف
 • معرفی اداره مهندسی هواشناسی حمل و نقل
 •  شرح وظایف
 •  معرفی پروژه هواشناسی جاده ای
 •  هدف از اجرای پروژه
 •  تبیین مسأله و اطلاع رسانی
 •  نقش پروژه در کاهش خسارات حمل و نقل جاده ای
 • شرح وظایف مدیریت شبکه پایش هواشناسی
 •  شرح وظایف اداره امور شبکه ایستگاه های همدیدی
 •  تعاریف مدیریت بحران
 •  تعاریف پایه
 •  تحلیل آماری
 • مدیریت جامع بحران
 •  شرح وظایف اداره پایش خشکسالی و گرد و غبار
 • پدیده گردوغبار
 •  شاخص‌های خشکسالی
 •  شرح وظایف کاهش خطر پذیری
 •  معرفی پدافند غیر عامل
 • شرح وظایف
 • منابع

فصل چهارم : مطالعات اقلیمی

 • تاریخچه شهر گرمسار
 • مشخصات جغرافیایی
 •  جاذبه های گردشگری شهرستان گرمسار
 •  کویر
 • جاذبه های فرهنگی
 • زمین شناسی منطقه
 •  خاک
 • ژئومورفولوژی دشت گرمسار
 • اقلیم
 •  بارندگی
 •  دما
 •  رطوبت
 •  منابع آب
 •  پوشش گیاهی
 • نقش عوامل طبیعی بر شهر گرمسار
 • مراحل رشد فیزیکی شهر گرمسار
 •  ساختمان در اقلیم گرم و خشک
 • شناخت عوامل اقلیمی
 •  اقلیم گرم و خشک (ساختمان در این اقلیم)
 • منابع

فصل پنجم : بررسی نمونه

 • منابع

فصل ششم : روند طراحی

 • مطالعات
 •  روش¬های مختلف طراحی معماری
 •  روند طراحی معماری
 •  ایده ها
 •  آفرینش فرم در معماری
 • نقش فرم در آفرینش معماری
 •  تشخیص فرم
 • فرم و فضای معماری
 • تعریف کانسپت
 •  عوامل مؤثر بر کانسپت در طراحی
 •  کانسپت ها
 •  کانسپت ها و طراحی معماری
 •  تصورات
 •  کانسپت ها و ایده ها
 •  سناریوهای کانسپتچوال (مفهومی)
 •  سلسله مراتب کانسپت
 •  انواع پنج گانه کانسپت ها
 •  کانسپت قیاسی
 •  استعارات و تشبیهات (کانسپت های استعاری)
 •  کانسپت های جوهری
 •  پاسخ مستقیم و حل مسأله (کانسپت های برنامه ای)
 •  ایده آل ها (کانسپت های ایده آل گرا)
 •  مراحل روند طراحی
 • منابع

فصل هفتم : نقشه ها

 • منابع و مآخذ

شما دانشجویان و معماران عزیز میتوانید با دانلود رساله طراحی پژوهشکده هواشناسی از فروشگاه معماری ارچکت فایل مورد نیاز خود را که به صورت حرفه ی تهیه شده است را به صورت فوری و آنی دریافت کنید زیرا ما در این پایان نامه معماری پژوهشکده هواشناسی به خوبی توانسته ایم تمامی اطلاعات معماری مربوط به چنین مکانی را بگنجانیم تا شما بیشتر با آن آشنا شوید .

دیدگاه خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات

هنوز نظری داده نشده است

اطلاعات فروشنده