سیستم بازاریابی آرچکت در دست اقدام می باشد و به زودی راه اندازی خواهد شد. با استفاده از قابلیت بازاریابی به راحتی و بدون هیچ فعالیتی کسب درآمد داشته باشید. این سیستم به شکل کار خواهد کرد که به ازای هر فروش درصدی از فایل به فروش رسیده به بازاریاب تعلق خواهد گرفت. ما برای تشویق و رضایت شما بازاریابان عزیز درصد خوبی را برای شما درنظر خواهیم کرد.

امتیاز به این صفحه