رساله طراحی کتابخانه معلولین ( 120 صفحه )

10,000 تومان

فروشنده : معماری 98

موجود

3 فروش تاکنون

رساله طراحی کتابخانه معلولین در 120 صفحه بصورت word تنظیم شده است که اطلاعات کاملی در رابطه با این کاربری در این رساله ارائه شده است .

کتابخانه ها همواره مهم ترین مکان های علمی و علمی دانست که در آن کتاب ها و اسناد باارزش و تاریخی نگهداری میشود البته ما در این بخش به بررسی و تحلیل کتابخانه معلولین پرداخته ایم تا شما عزیزان را بیشتر با طراحی فضا ها و امکانات مورد نیاز افراد معلول جامعه آشنا کنیم و بتوایم گامی در آسایش و راحتی آنها برداشته باشیم .

رساله طراحی کتابخانه معلولین را میتوان یکی از تحقیقات مربوط به رساله معماری انست که دانشجویان و معماران عزیز برای کسب نمرات و نتایج بهتر دست به تهیه و ارائه ان میزنند به همین دلیل آنها برای طراحی رساله کتابخانه معلولین به جمع آوری اطلاعاتی در این باره میپردازند به این خاطر ما نیز در این بخش از سایت معماری آرچکت به عرضه پایان نامه کتابخانه معلولین در قالب ۱۲۰ صفحه word پرداخته ایم .

رساله کتابخانه معلولین

رساله طراحی کتابخانه معلولین را میتوان همواره یکی از پرکاربرترین و بهترین موضوعات و پروژه معماری مربوط به رساله کتابخانه دانست که اساتید محترم دانشگاه ها درپایان نامه مقطع کارشناسی و برای به چالش کشیدن اطلاعات معماری دانشجویان و معماران طراحی چنین تحقیقی را بر عهده آنان قرار می دهند به همین دلیل آنها برای طراحی و تهیه رساله کتابخانه معلولین به جمع آوری اطلاعات جامعی درباره ویژگی ها و کاربرد های چنین مکانی میپردازند تا به بهترین تحقیق ممکن دست پیدا کنند البته ما نیز در این پایان نامه کتابخانه معلولین توانسته ایم تمامی اطلاعات مربوط به یک کتابخانه مورد نیاز معلولین را بگنجانیم تا در این باره به شما عزیزان دانشجو کمک کرده باشیم .

پایان نامه معماری کتابخانه معلولین

پایان نامه معماری کتابخانه معلولین

موارد مرتبط با رساله معماری کتابخانه معلولین

پایان نامه کتابخانه معلولین

رساله طراحی کتابخانه معلولین که ما در این بخش از مطالب اختصاصی وب سایت آرچکت توانسته ایم به تحلیل و معرفی بیشتر و بهتر تمامی ریزفضا ها و امکانات مختلف آن بپردازیم را میتوان همواره یکی از بهترین و جامع ترین رساله کتابخانه معلولین در سطح اینترنت دانست که ما توانسته ایم با استفاده از اطلاعات معماری مربوط به کتابخانه ا و مچنین اطلاعات مربوط به امکانات مختلف مورد نیاز معلولین به تهیه چنین تحقیقی بپردازیم تا شما عزیزان بتوانید با استفاده از آن به جامع ترین اطلاعات ممکن دست پیدا کنید و از این اطلاعات در دیگر تحقیقات و پلان معماری خود بهره ببرید .

مطالعات معماری کتابخانه معلولین

مطالعات معماری کتابخانه معلولین

ما در این رساله طراحی کتابخانه معلولین به خوبی توانسته ایم تمامی اطلاعات معماری مربوط به فضا ها و بخش های مورد نیاز چنین مکانی را مورد بررسی قرار دهیم تا شما عزیزان بتوانید بهتر و بیشتر با ویژگی های خاص این گونه کتابخانه های معلولین آشنا شوید . معلولین همواره افراد مورد فشار در جامعه بخصوص ایران شناخته میشوند که از کمترین حق و حقوق اجتماعی برخوردار می باشند به همین دلیل وجود مکانی مانند کتابخانه که تمامی امکانات مورد نیاز یک فرد معلول را در خود گنجانده باشد از اهمیت بالایی برخوردار می باشد زیرا آنها میتوانند با مراجعه به چنین مکانی به مطالعه و همچنین آشنایی با افراد معلول دیگر و سبک زندگی آنها بپردازند .

سرفصل های اصلی رساله طراحی کتابخانه

 • مقدمه

فصل اول : معرفی

 •  شرح مسئله
 •  اهداف و انتظارات
 •  ضرورت انجام پروژه
 •  روش انجام پایان­نامه
 • تاریخچه (پیشینه موضوع)

فصل دوم : مبانی نظری موضوع طرح

 • پیدایش کتاب در جهان و ایران
 • پیدایش صنعت چاپ در جهان و ایران
 • ورود صنعت چاپ به ایران
 • تاریخچه کتابخانه در جهان
 •  تاریخچه کتابخانه در ایران
 • کتابخانه های مساجد و اماکن مقدس
 • بقاع
 •  خانقاه
 • کتابخانه های مدارس دینی
 • کتابخانه های شخصی
 • کتابخانه های پادشاهان
 • کتابخانه های عالمان ، ادبیان و دانشمندان
 • تاریخچه کتابخانه در ایران از ۱۳۰۰ ش تا امروز   
 • کتابخانه ملی
 •  کتابخانه دانشگاهی
 • کتابخانه مدارس دینی
 • کتابخانه های اختصاصی
 •  کتابخانه های عمومی
 • کتابخانه های مساجد و اماکن
 •  کتابخانه نابینایان
 • کتابخانه های آموزشگاهی
 •  کتابخانه های کودکان و نوجوانان
 •  کتابخانه های سیار
 • نقش کتاب و کتابخانه در رشد فرهنگی
 • مفهوم فرهنگ
 • ضرورت بازیافتن فرهنگ
 •  پیوند میان فرهنگ ، کتاب و کتابخانه
 • انواع کتابخانه
 • انواع استاندارد کتابخانه در جهان و ایران
 • کتابخانه ملی
 • کتابخانه عمومی
 • کتابخانه تخصصی
 • انواع کتابخانه از نظر فنی و مقایسه آنها

فصل سوم : شناخت محیط طرح

 • جغرافیای تهران
 • تاریخچه تهران
 • تهران کهن
 • دوره پهلوی
 • تهران پس از انقلاب
 • بررسی وضعیت اقتصادی تهران
 • جمعیت
 • عوامل طبیعی
 • عوامل انسانی
 • عوامل اداری ـ سیاسی
 • عوامل صنعتی
 • ساختمان سنی جمعیت استان تهران
 •  اقلیم
 •  آ ب و هـوا
 • دما
 • بارندگی
 •  رطوبت
 •  باد
 • تابش آفتاب
 •  جهت مناسب ساختمان در رابطه با باد
 • حجم کلی ساختمان در رابطه با باد
 • جهت مناسب در رابطه با تابش
 • حجم کلی ساختمان در رابطه با تابش

فصل چهارم : بررسی نمونه های مشابه

 • کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی شهرداری اصفهان
 • کتابخانه جدید اسکندریه
 •  واحدهای موزه ی کتابخانه جدید اسکندریه
 •  بخش اطلاع رسانی ویژه
 •  بخش میکروفیلم
 •  بخش نمایشگاهی موزه
 •  موزه تاریخ علوم
 •  رصد خانه (گنبد رصد خانه ای)
 •  سالن کشفیات و نمایشگاه های علمی کودکان
 •  دو نمایشگاه دائمی
 •  مرکز کنفرانس ها
 • هفت مرکز تحقیقی و تخصصی

فصل پنجم : برنامه فیزیکی ( کالبدی )

 • اهداف، وظایف و خدمات
 • اهداف کتابخانه عمومی
 •  خدمات کتابخانه عمومی
 • خدمات جنبی
 •   فضاهای مورد نیاز طرح
 • کتابخانه عمومی و کودکان
 •  اهداف کتابخانه کودکان
 • خدمات کتابخانه کودکان
 • کتابخانه عمومی و نوجوانان
 • اهداف کتابخانه نوجوانان
 • خدمات کتابخانه نوجوانان
 •  عناصر اصلی کتابخانه
 • استفاده کنندگان
 •   مواد و منابع
 •  فضاهای مورد نیاز
 • فضاهای اداری
 • فضاهای فنی و کارگاهی
 • فضاهای عمومی
 • فضای مطالعه
 • فضای امانت
 • بخش مرجع
 • بخش نشریات ادواری و روزنامه هـا
 • بخش تکثیر
 • بخش استراحت
 • بخش سمعی بصری
 • فضاهای خدماتی
 •  استاندارد ها و سرانه ها
 •  نظام کتابخانه عمومی
 • ضوابط کلی طراحی ساختمانهای عمومی
 •  ورودی ها
 •  راهرو
 •  بازشوها (در و پنجره)
 •  پله
 •  سطح شیبدار
 •  آسانسور
 •  فضاهای بهداشتی
 •  علائم
 •   مواد و منابع
 • کتاب
 • تسهیلات اطلاعات الکترونیکی
 • کارمندان
 •  تجهیزات ویژه فضاهای نگهداری منابع
 • قفسه ­های کتاب
 • فرهنگ های جامع
 • نقشه ها
 • میکروفیلم ­ها
 • میکروفیش ­ها
 •  منابع خطی
 •  اسلایدها
 • تجهیزات ویژه فضاهای مطالعه
 •  برگه دان ­ها
 •  وسایل نمایش کتابهای تازه
 •  جدول برنامه فیزیکی
 •  دیاگرام

فصل ششم : آستانه طراحی

 •  اهداف، وظایف و خدمات (جمع بندی)
 • اهداف
 • اهداف خاص
 •  پررونق بودن کتابخانه
 •  قابلیت همراهی با تحولات زمان
 •  اقتصادی بودن طرح
 • احکام و راهکارها
 • هدف خاص
 • حکم
 • راهکارها
 • حکم
 • راهکارها
 • حکم
 • راهکارها
 • کوچه ها
 • پیاده رو
 •  شیب مسیر
 • توقفگاه اتومبیل
 • سطح شیبدار
 • آسانسورها و بالابرهای مکانیکی
 • درب ورودی
 • پنجره ها
 •  انتخاب نوع نظام (سیستم) سازه و تأسیسات مناسب طرح
 • حریق
 • زلزله
 •  معرفی کامل سایت و تحلیل (آنالیز)
 •  ریخت­ شناسی سایت
 • شکل پلان زمین
 •  زمین­ شناسی سایت
 •  گسل­ های اصلی و فرعی در سایت یا نزدیک سایت
 •  عوارض سایت
 • مسائل اقلیمی
 •  مسائل زیست­ محیطی
 • آلودگی هوا
 • عوارض ناشی از آلودگی هوا
 • ضوابط ایمنی طرح
 • نــور
 • صــوت
 • بررسی محیط کالبدی
 • کاربری زمین های مجاور
 •  ترافیک و شبکه معابر اطراف سایت
 •  منظر و دیدهای مناسب و نامناسب
 • بررسی محیط اجتماعی- فرهنگی
 •  بررسی وضعیت اجتماعی- فرهنگی ساکنین
 •  بررسی وضعیت اجتماعی- فرهنگی کاربران
 • کانسپت ها و ایده های اولیه شکل دهنده به طرح

شما دانشجویان و معماران عزیز میتوانید با دانلود رساله طراحی کتابخانه معلولین از فروشگاه معماری ارچکت فایل مورد نیاز خود را به صورت کامل و آنی دریافت کنید زیرا ما در این پایان نامه کتابخانه معلولین توانسته ایم به خوبی تمامی اطلاعات مربوط به طراحی چنین مکانی را مورد تحلیل قرر هیم تا شما بیشتر با آنها آشنا شوید .

دیدگاه خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات

هنوز نظری داده نشده است

اطلاعات فروشنده