رساله طراحی مجتمع آموزشی فنی حرفه ای ( 250 صفحه )

8,000 تومان

فروشنده : معماری 98

موجود

6 فروش تاکنون

رساله طراحی مجتمع آموزشی فنی حرفه ای تنظیم شده در 250 صفحه بصورت فایل word کاملترین فایل و اطلاعات در این رابطه می باشد .

مجتمع آموزشی فنی حرفه ای را میتوان یکی از مهم ترین مکان های آموزشی در بافت شهری یک منطقه دانست که دارای ویژگی های خاصی دارد به همین دلیل باید بتوان در طراحی و تهیه طرح های چنین مکان هایی از بهترین اطلاعات استفاده کرد که ما در این رساله به بررسی بیشتر آن پرداخته ایم .

رساله طراحی مجتمع اموزشی فنی حرفه ای را میتوان یکی از تحقیقات و طرح های مربوط به رساله معماری دانست که اساتید برای تنظیم بر عهده دانشجویان عزیز قرار می دهند به همبن دلیل آنها نیز برای تهیه این رساله مجتمع آموزشی فنی حرف ای به جمع اوری اطلاعاتی در این باره میپردازند البته ما نیز در این بخش از سایت معماری آرچکت به عرضه پایان نامه معماری مجتمع آموزشی فنی حرفه ای در قالب ۲۵۰ صفحه word پرداخته ایم .

رساله مجتمع آموزشی فنی حرفه ای

رساله طراحی مجتمع آموزشی فنی حرفه ای را میتوان یکی از مهم ترین تحقیقات و پروژه معماری مربوط به رساله مجتمع آموزشی دانست که دانشجویان و معماران عزیز در طول دوران تحصیل خود در مقطع کارشناسی ارشد و برای کسب بهترین نمرات برای پایان نامه دست به تهیه و ارائه این رساله میپردازند به همین دلیل آنها باید در وهله اول تهیه رساله مجتمع آموزشی فنی حرفه ای باید به جمع آوری اطلاعات کملی درباره ویژگی ها و کاربری های چنین مکانی بپردازند تا بتوانند با استفاده از این اطلاعات به جامع ترین تحقیقات و رساله های ممکن دست پیدا کنید البته ما نیز در این پایان نامه معماری مجتمع آموزشی فنی حرفه ای توانسته ایم تمامی اطلاعات مربوط به چنین مکانی را بگنجانیم تا شما عزیزان بتوانید با استفاده از انها به کاملترین اطلاعات ممکن دست پیدا کنید .

رساله معماری مجتمع آموزشی فنی حرفه ای

رساله معماری مجتمع آموزشی فنی حرفه ای

پایان نامه معماری مجتمع آموزشی فنی حرفه ای

رساله طراحی مجتمع اموزشی فنی حرفه ای که ما در این بخش از مطالب سایت تخصصی آرچکت به معرفی و تحلیل بیشتر فضا ها و امکانات مختلف معماری ان پرداخته ایم را میتوان یکی از مهم ترین و جامع تریم رساله مجتمع آموزشی فنی حرفه ای در سطح اینترنت دانست که ما با استفاده از بهترین اطلاعات و دانش معماری ممکن به طراحی و تهیه تخصصی آن پرداخته ایم تا شما عزیزان بتوانید با استفاده از آن به کاملترین اطلاعات معماری درباره مجتمع های فنی حرفه ای دست پیدا کنید و از این اطلاعات در تحقیقات و رساله های دیگر خود استفاده کنید و بتوانید به راحتی به بهترین نمرات و نتایج ممکن دست پیدا کنیم .

ما در این رساله طراحی مجتمع اموزشی فنی حرفه ای به خوبی توانسته ایم تمامی فضا ها و ویژگی های معماری چنین مکان مهمی را مورد بررسی و کاوش قرار دهیم تا شما عزیزان بتوانید با تهیه آن به این اطلاعات دست پیدا کنید . مجتمع های فنی حرفه ای اغلب به مکان های اموزشی گفته می شود که در آن انواع فن های مشاغل مختلف آموزش داده می شود و به اعطای مدرک به کارآموزان میپردازند چنین مکانی باید دارای ویژگی ها و امکانات مختلفی باشد تا بتوانند به خوبی تمامی نیاز های کارآموزان مختلف را برای فراگیری فنون مشاغل مختلف را رفع کند و انها را برای رسیدن به یک شغل در جامعه کمک و همراهی کند .

سر فصل های اصلی رساله طراحی مجتمع اموزشی فنی حرفه ای

 • چکیده
 • مقدمه
 • مفهوم مدیریت دانش
 • آموزش های فنی و حرفه ای در کودکان و نوجوانان
 • خلبان
 • تولد تا یکسالگی
 • مدیریت دانش در هنرستان کارو دانش
 • بهسازی هنرستان فنی و حرفه اییدر قالب مدیریت دانش
 • مدل مدیریت دانش در هنرستان کارو دانش
 • مدل  GAMO
 • چشم انداز
 • توانمند سازها
 • گام های عملیاتی
 • تاریخچه هنرستان در ایران
 • تاریخچه تاسیس هنرستان فنی و حرفه اییدخترانه ایرانی
 • تاریخچه
 • هنرستان دوشیزگان
 • هنرستان ناموس
 • هنرستان پرورش
 • تاریخچه هنرستان دارالفنون
 • آموزشهای فنی و حرفه ای
 • سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
 • اصطلاحات و تعاریف
 • مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای
 • مرکز تربیت مربی (itc)  Instructor Training center
 • ظرفیت آموزشی مرکز
 • آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای
 • معرفی
 • واژه شناسی
 • واژه شناسی آموزش فنی و حرفه‌ای
 • آموزشهای کوتاه مدت
 • کد استاندارد آموزشی
 • فعالیت
 • فعالیتهای آموزشی
 • آموزش در بخش دولتی
 • آموزش تعلیمات سرپرستی
 • آموزش خودیاری فنی
 • معرفی
 • بازار کار
 • شرایط احراز
 • سابقه تاریخی آموزشهای فنی و حرفه ای
 • سابقه تاریخی و روند تکوینی آموزشهای فنی و حرفه ای در ایران(۳)
 •  آموزش فنی و حرفه ای در ایران از تأسیس دار الفنون تا پیروزی انقلاب
 • توزیع دانش آموزان و هنرستان فنی و حرفه اییفنی و حرفه ای کل کشور
 • مقایسه افزایش هنرجویان و هنرجویان و مراکز
 • سیر تکوینی آموزشهای فنی و حرفه ای در وزارت کار و امور اجتماعی
 • روند فعالیتهای آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی قبل از تشکیل سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
 • مراکز تعلیمات حرفه ای
 • مراکز تکامل صنعتی تهران و اصفهان
 • تشکیل سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
 • وظایف قانونی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
 • الف) تخصصی بودن برنامه آموزشی سازمان
 • ب) ارتباط برنامه آموزشی سازمان، رشد اقتصادی در کوتاهترین زمان
 • ج) ارتباط برنامه آموزشی سازمان با خواسته های انسانی کارآموزان و جامعه
 • د) ارتباط برنامه آموزشی سازمان با نیاز حرف و مشاغل
 • نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
 • انعطاف پذیری آموزشهای فنی و حرفه ای
 • نیازهای محیطی ساختمانهای آموزشی
 • دمای فضاهای داخلی ساختمان آموزشی
 • موارد حائز اهمیت درطراحی اقلیمی ساختمانهای آموزشی
 • جلوگیری از اتلاف حرارت
 • جلوگیری از گرم شدن کلاس در فصل گرم
 • سایه بان
 • مصالح ساختمانی
 • مطالعات اقلیمی طرح
 • تقسیمات اقلیمی
 • وضعیت آب وهوایی منطقه
 • دما و رطوبت هوا
 • میزان بارش
 • روزهای یخبدان
 • تابش آفتاب
 • انرژی خورشیدی تابیده شده بر سطوح قائم
 • وزش باد
 • اهداف طراحی اقلیمی
 • اهداف عمده طراحی اقلیمی فضاهای باز
 • اهداف عمده طراحی اقلیمی فضاهای داخلی
 • جهت استقرار ساختمان و ورزش باد
 • مناسب ترین جهت استقرار
 • نقش فضاهای پر وخالی
 • جهت گیری محورهای حرکتی
 • جهت گیری مناسب محورهای حرکتی در روزهای سرد سال
 • اختلاف سطوح (شیب سایت)
 • پوشش گیاهی سایت
 • استفاده از گیاهان
 • مصالح ساختمانی متناسب با اقلیم
 • جهت قرارگیری ساختمان
 • تأثیر اقلیم بر معماری
 • ضوابط و مقررات ساختمانهای آموزشی
 • تأسیسات و تجهیزات
 • برنامه ریزی کالبدی – فیزیکی فضاهای آموزشی
 • روانشناسی محیط و فضاهای آموزشی
 • دو مقوله کلی در طراحی فضاهای آموزشی
 • فضاهای آموزشی
 • سرویسهای بهداشتی
 • بخش طراحی کامپیوتری
 •  مشخصات عمومی
 • آتلیه عکاسی
 • کلاس عکاسی
 • آزمایشگاههای تحقیقاتی
 • آزمایشگاه ساختمان
 • آزمایشگاه مرمت
 • دفتر فنی
 • تشکیلات و فضاها
 • کارگاههای کمک آموزشی
 • کارگاه ساختمان
 • کارگاه سفال و سرامیک
 • کارگاه چوب
 • مشخصات عمومی کارگاه ها
 • کارگاه ساختمان
 • کارگاه سفال و سرامیک
 • کارگاه چوب
 • کارگاه فلز
 • فضاهای خدماتی
 • تسیهلات رفاهی
 • گالری و نمایشگاه
 • خدمات هنرجویی
 • واحد انتشارات و خدماتی چاپ
 • فضاهای تشکیل دهنده
 • تسهیلات سرویسی
 • موتورخانه و برق اضطراری
 • تجهیزات بهداشتی، رختکن و نظافت
 • بخش امور اداری و آموزشی
 • تاریخچه مراکز آموزش هنرستان کارو دانش
 • برنامه ریزی فیزیکی و استاندارد فضاهای آموزشی
 • بخش های اصلی
 • بخش آموزشی
 • بخش آموزش عملی
 • بخش آموزش نظری
 • کتابخانه
 • پارکینگ
 • ابعاد انسانی و استانداردهای فضایی
 • کاربریهای سازگار وناسازگار با فضاهای آموزشی
 • هنرستان گل یاس
 • هنرستان مقدم سامان
 • هنرستان حرفه‌ای حضرت زهرا
 • نمونه موردی خارجی
 • آلودگی صوتی وهوا
 • رنگ
 • سازمان یابی فضائی به شکل تقسیم هنرستان کارو دانشی
 • سازمانیابی فضائی کلی به شکل گسترده منطقهای
 • شناسائی طراحی هنرستان کارو دانشی
 • نظم و الگوهای موجود جهت طراحی هنرستان کارو دانش
 •  سازمان دهی فضائی کلان – مجتمع های آموزشی
 • گسترش خطی
 • گسترش مرکزی (یا متمرکز)
 • گسترش گلبرگی
 • گسترش مولکولی (یا پراکنده)
 • گسترش صلیبی
 • مبـانی نظـری
 • حوزه
 • محور
 • مرکز
 • فضای وجودی
 •  معمــاری
 • منابع و ماخذ

شما دانشجویان معماری عزیز میتوانید با دانلود رساله طراحی مجتمع اموزشی فنی حرف ای از فروشگاه معماری ارچکت فایل مورد نظر خود را به صورت کامل و انی دریافت کنید زیرا در این پایان نامه معماری مجتمع آموزشی فنی حرفه ای توانسته ایم به خوبی تمامی اطلاعات مربوط به طراحی و ویژگی های چنین مکانی را بگنجانیم تا شما عزیزان با استفاده از ان به بهترین اطلاعات معماری ممکن دست پیدا کنید .

دیدگاه خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات

هنوز نظری داده نشده است

اطلاعات فروشنده