رساله مجموعه هنر های نمایشی چیذر تهران با رویکرد تعاملات اجتماعی

12,000 تومان

فروشنده : معماری 98

موجود

8 فروش تاکنون

رساله مجموعه هنر های نمایشی چیذر تهران با رویکرد تعاملات اجتماعی میتواند منبع اطلاعاتی کامل و جامعی برای تهیه و تنظیم رساله ای در جهت طراحی مجموعه هنری باشد که در این مقاله ارائه میگردد .

رساله مجموعه هنر های نمایشی چیذر تهران با رویکرد بهبود تعاملات اجتماعی همواره یکی از باارزش ترین و مهم ترین تحقیقات و طرح های مربوط به رساله معماری می باشد که ما توانسته ایم در این مطلب به معرفی بیشتر و بهتر آن بپردازیم تا در این باره اطلاعات معماری بسیار جامعی را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم .

چنین طرح و پایان نامه مجموعه هنر های نمایشی چیذر تهران همواره یکی از طرح هایی می باشد که اساتید محترم برای به چالش کشیدن دانشجویان و معماران برای تنظیم و طراحی بر عهده آنان قرار می دهند به همین دلیل آنها باید ابتدا در طراحی چنین پروژه ای به جمع آوری اطلاعات کاملی بپردازند تا با این اطلاعات به بهترین رساله ممکن دست پیدا کنند .

البته ما نیز در این بخش از سایت معماری آرچکت برای کمک به دانشجویان در رابطه با چگونگی تهیه چنین تحقیقی دست به ارائه رساله طراحی مجموعه هنر های نمایشی چیذر تهران با رویکرد بهبود تعاملات اجتماعی در قالب ۱۴۰ صفحه word پرداخته ایم تا اطلعات کاملی را در این باره در اختیار شما قرار دهیم .

پایان نامه مجموعه هنر های نمایشی چیذر تهران

رساله مجموعه هنر های نمایشی چیذر تهران با رویکرد بهبود تعاملات اجتماعی همواره یکی از کمیاب ترین تحقیقاتی می باشد که دانشجویان و معماران عزیز در دوران تحصیل کارشناسی ارشد به تهیه و تنظیم آن میپردازند تا بتوانند با ارائه آن به کلاس های درس به بهترین نمرات و نتایج ممکن دست پیدا کنند به همین دلیل آنها باید ابتدا برای طراحی پایان نامه مجموعه هنر های نمایشی چیذر تهران به جمع آوری اطلاعاتی درباره ویژگی فضا ها و امکانات چنین مکانی بپردازند تا بتوانند با استفاده از این اطلاعات دست به تنظیم کاملترین رساله ممکن بزنند . البته ما نیز در رساله طراحی مجموعه هنر های نمایشی چیذر تهران با رویکرد بهبود تعاملات اجتماعی توانسته ایم اطلاعات کاملی را در این باره در اختیار شما عزیزان قرار دهیم تا شما با استفاده از آن به کاملترین اطلاعات ممکن دست پیدا کنید . البته ما در بخش قبلی نیز به بررسی و معرفی رساله مرکز اشاعه هنر های نمایشی نیز پرداخته ایم .

مطالعات معماری مجموعه هنر های نمایشی چیذر

مطالعات معماری مجموعه هنر های نمایشی چیذر

رساله مجموعه هنر های نمایشی چیذر تهران

رساله مجموعه هنر های نمایشی چیذر تهران با رویکرد بهبود تعاملات اجتماعی که ما در این بخش از مطالب به بررسی و تحلیل تمامی فضا ها و امکانات معماری مختلف ان پرداخته ایم کاملترین پایان نامه مجموعه هنر های نمایشی چیذر تهران در سطح اینترنت می باشد که ما توانسته ایم با استفاده از جامع ترین اطلاعات معماری مربوط به این مکان دست به تهیه و عرضه این رساله بزنیم تا شما عزیزان بتوانید با استفاده از آن به کاملترین اطلاعات معماری این مکان دست پیدا کنید و از این اطلاعات در تحقیقات بعدی نیز استفاده کنید .

مجموعه هنر های نمایشی همواره یکی از مهم ترین مکان های فرهنگی تاریخی می باشد که در بافت جامعه دارای اهمیت می باشد به همین دلیل نوع معماری چنین مکان هایی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که طراحان باید به خوبی به آن توجه کنند .

ما در این رساله مجموعه هنر های نمایشی چیذر تهران با رویکرد بهبود تعاملات اجتماعی به خوبی به بررسی تمامی فضا ها و کاربرد های این مکان پرداخته ایم . همواره در چنبن مجموعه ها و مرکز هنر های نمایشی آثار قدیمی و با ارزش به نمایش عموم در خواهند آمد اما چنین مکان هایی بیشتر جنبه فرهنگی دارند زیرا می خواهند با به نمایش آثار فرهنگ مورد نظر خود باعث کسترش و اشاعه آن فرهنگ خاص شوند و عمر حیاتی آن فرهنگ را افزایش دهند به همین دلیل در طراحی ان مکان باید به بهترین شکل ممکن رفتار کرد تا بتوان یکی محیط بسیار زیبا و جذاب را برای مراجعه کنندگان به وجود آورد .

سر فصل های رساله مجموعه هنر های نمایشی چیذر تهران

فصل اول : کلیات پژوهش

 • مقدمه
 •  بیان مسأله
 •  فرضیه تحقیق
 •  هدف پژوهش
 •  اهداف طرح
 •  روش تحقیق
 •  ساختار رساله

فصل دوم : مبانی نظری و ادبیات پژوهش

بخش اول : مبانی نظری

 • خاطره و هویت فردی – اجتماعی
 •  حیات واقعه ای و شکل گیری مکان و فضا
 •  انسان، رفتار و خاطرات
 •  عینیت و ذهنیت
 • تصویر ذهنی
 •  فرهنگ و تاثیر آن بر رفتار
 • زمان و تاثیر آن بر رفتار
 • هویت
 •  مفهوم هویت
 • دغدغه هویت
 •  مفهوم فضا و مکان
 •  فضا
 •  رابطه میان انسان و فضا
 • تعریف فضا
 • تاثیر متقابل فضا و رفتار انسانی
 • مقدمه ای بر شناخت مکان
 • خاطره مکانی و هویت انسان
 •  هنر
 •  تعریف هنر
 •  ضرورت پرداختن به هنر تئاتر
 •  نقش تئاتر در توسعه فرهنگی
 •  نقش اجتماعی تئاتر

بخش دوم : تعاملات اجتماعی

 •  رویکردهای اجتماعی- فرهنگی در معماری
 • ده اصل پیشنهادی AIA
 • تعاملات اجتماعی
 • الزام اجتماعی شدن
 • روابط اجتماعی در چهار چوب فرهنگ جامعه
 •  تعامل اجتماعی و محیط ساخته شده
 •  ویژگی‌های محیط ساخته شده و قابلیت تعامل اجتماعی
 •  کنترل قلمرو و تعامل اجتماعی
 •  تعاملات اجتماعی و ابعاد موثر بر آن
 • راهکار های طراحی برای تقویت تعاملات اجتماعی
 •  تراکم و پیوستگی فضاها
 •  پیاده مداری
 •  توجه به ارزش های تاریخی ، اجتماعی و فرهنگی
 •  فضاهای عمومی شهری
 •  عوامل مؤثر در پایداری اجتماعی
 •  حقوق مردم در کنترل فضا
 •  جریان یافتن زندگی در بافت

بخش سوم : هنر های نمایشی

 • معنی و ریشه هنر نمایش
 • خاستگاه هنر نمایش
 •  آیین ؛ نمایشی در شهر
 •  فضای نمایش
 •  انواع نمایش در ایران
 •  نمایش‌های کاروانی
 •  داستان‌گویی‌های نمایشگرانه (نقالی)
 • نمایش عروسکی
 •  نمایش های تعزیه
 •   نمایش‌های خنده‌دار (تقلید)
 •  نمایش‌های باختری
 • تأثیر نمایشنامه های خارجی در ایران
 •  جشنواره های تئاتر در ایران پس از انقلاب اسلامی

بخش چهارم : تاریخچه نمایش

 • نمایش‌هاى پیش از اسلام
 •  نمایش‌های پس از اسلام
 •  نمایش معاصر
 •  تحولات عناصر کالبدی در دوره معاصر
 •  نمایش در دوران معاصر

بخش پنجم : مطالعات تطبیقی

 • ایران
 •  تکیه دولت (اولین امفی تئاتر ایران )
 • تئاتر شهر تهران
 •  مجموعه باغ صبا
 •  خارج از ایران
 •  تماشاخانه هارلم ، هلند
 •  تئاتر ملی لندن

فصل سوم : شناخت بستر طرح

 •  موقعیت جغرافیایی تهران
 •  ساختار کالبدی
 •  موقعیت جغرافیایی
 • موقعیت طبیعی
 • موقعیت اقلیمی
 • وضعیت توپوگرافی
 •  سیمای طبیعی و کالبدی
 • پهنه ی خط زمین لرزه در تهران
 • ویژگی های اقلیمی شهر تهران
 •  دما و رطوبت
 •  بارندگی
 •  بارندگی
 •  تابش
 •  محدوده جغرافیایی چیذر
 •  چیذر محله ای مثلث شکل
 •  علل شکل گیری چیذر
 •  آثار و ابنیه تاریخی
 •  چیذر قدیم
 • منشاء قومی
 • گویش مردم چیذر
 •  تحولات کالبدی
 •  وضعیت درآمد و منزلت اجتماعی ساکنان
 •  معضلات محل
 •  امکانات گذران اوقات فراغت

فصل چهارم : مطالعات تکمیلی و برنامه فیزیکی

 • استانداردها و ضوابط
 •  طراحی تالار نمایش
 •  حجم تالار
 •  فرم متناسب برای تالار همایش
 •  محدودیت های آکوستیک در سالن
 •   شیب کف سالن
 •  ورودی نمایشگران
 •  پیش صحنه
 •  دامنه دید
 •  اندازه و فرم سالن
 •  خروجی ها و مفهوم فرار
 • عرض خروجی ها
 •  فضای پارکینگ
 •  انواع مختلف پارکینگ
 •  بررسی ضوابط و مقررات ونیازمندیهای فضایی طراحی گالری های هنری
 • ساختار عمومی گالری‌ها
 • ترتیب قرارگیری اشیاء
 • نورپردازی گالری‌ها
 • حرکت و دسترسی گالری‌ها
 •  تنظیم شرایط محیطی
 •  تهویه مطبوع
 •  آکوستیک
 •  حریق
 •  بررسی ضوابط و مقررات ونیازمندیهای فضایی مرکز خرید محصولات  هنری
 • بررسی بخش های مختلف
 • بررسی ضوابط و مقررات ونیازمندیهای فضایی رستوران
 •  بار غذای مختصر
 • کافه سرویس
 • کافه تریای سلف سرویس
 • سرویس قهوه خانه
 • آشپزخانه و محل شستشو
 • رعایت نکاتی برای بهتر و ایده آل بودن رستوران
 • نکاتی که باید در طراحی رستوران مد نظر باشد
 • ضوابط واستانداردهای طراحی
 • ضوابط عمومی طراحی سالن های هنری ،گالری،مرکزخرید
 • سالن هنری
 • گالری ها
 • گالری ها
 •  مقررات ساختمانی در حوزه ساختمان های فرهنگی
 •  تراکم ساختمانی در کاربری های مختلف
 • مقررات ساختمانی در تجارت شهری
 •  احداث بالکن با تراس و پیش آمدگی بر روی معابر
 •  کنسول در قسمت راه پله
 •  تراس
 • رعایت محدودیت ارتفاع
 • مسیرهای دسترسی(گذرگاهها)
 • تخصیص فضا
 • گذرگاه ها
 • آسانسورها
 •  اتاق های فرعی
 •  سرویس بهداشتی کارمندان
 • محل های ضروری دیگر
 •  پله برقی
 •  مشخصات فنی پله برقی
 •  نقاله مسافرتی
 • سطح شیبدار
 •  مقررات ساختمانی
 •  آتش سوزی
 •  دما و تهویه
 •  ورودی و خروجی ها
 •  ورودی ها و گذر گاه ها
 •  درهای اتوماتیک و درهای برقی
 • درب‏های خروجی
 • پلکان ها
 • سرما
 •  سرانه مجموعه هنری نمایشی
 • منابع و مآخذ

شما عزیزان میتوانید با دانلود رساله مجموعه هنر های نمایشی چیذر تهران با رویکرد بهبود تعاملات اجتماعی از فروشگاه معماری ارچکت فایل مورد نظر خود را که به صورت ماملا حرفه ای و با اطلاعات معماری بسیار جامعی طراحی شده است را به صورت کامل و فوری دریافت کنید . در این پایان نامه مجموعه هنر های نمایشی چیذر تهران تمامی اطلاعات مربوط به معماری فضا ها و کاربرد های این مکان فرهنگی نیز گنجانده شده است تا شما عزیزان بتوانید با تهیه و استفاده از آن به بهترین اطلاعات معماری ممکن دست پیدا کنید .

دیدگاه خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات

هنوز نظری داده نشده است

اطلاعات فروشنده